ЦИК определи парите за администрацията на частичните местни избори

https://www.24chasa.bg/novini/article/9411544 www.24chasa.bg
СНИМКА: "24 ЧАСА"

Централната избирателна комисия определи днес размера на възнагражденията на членовете на общинските /ОИК/ и секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждане на частични местни избори, съобщиха от ЦИК, цитирани от БТА.

На 28 февруари ще има частични избори за кмет на две общини и на десет кметства. Изборите са насрочени с укази на президента на България.

При частичните избори за кмет на община месечните възнаграждения на членовете на ОИК ще са между 780 и 660 лева, в ОИК, където ще има избори за кмет на кметство, заплатите ще са между 660 и 560 лева.
Членовете на СИК, които ще произведат избори за кмет ще получат еднократно между 70 и 59 лева според позицията, която заемат в комисията.

На членовете на СИК които ще предават протоколите и книжата в ОИК, ще се дават по 20 лв. допълнително възнаграждение.

При втори тур, членовете на СИК ще получат отново същите възнаграждения.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК и СИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението, реши още ЦИК.

IT специалистите към ОИК ще получават еднократно възнаграждение за произвеждане на частични избори в размер до 780 лева.
Общинските избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии за частичните избори за кметове не по-късно от 25 дни преди изборния ден и съставите на подвижните СИК не по-късно от 10 дни преди изборния ден и утвърждават списъка на резервните членове.
След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината.
Не по-късно от 28 дни преди изборния ден при произвеждане на частичните избори при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за подвижните СИК се провеждат не по-късно от 13 дни преди изборния ден, ако не са проведени заедно с консултациите за СИК. Консултациите са публични. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация, реши още Централната избирателна комисия. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание.
Във връзка с постъпващи въпроси и предложения относно гарантиране на живота и здравето на участниците в изборите в условията на КОВИД-19 Централната избирателна комисия уведомява, че стриктно ще се съобрази с предписанията на компетентн