Любомир Аламанов, Николай Неделчев и Максим Бехар ще следят за етиката на пиарите

https://www.24chasa.bg/novini/article/9414665 www.24chasa.bg
Любомир Аламанов

Българската асоциация на пиар агенциите (БАПРА) създаде своя етична комисия, която да следи за етични и професионални комуникации в работата им.

За неин председател бе избран Любомир Аламанов, SiteMedia Consultancy, а за членове - Николай Неделчев, Publicis Group, и Максим Бехар, M3 Communications. Резервни членове са Светлана Савова, V+O Communications, и Диана Пазаитова, Fama Consulting.

Основната цел на етичната комисия е да обединява комуникационната общност за етични и професионални комуникации, за спазване на правилата на професионалното поведение в областта на комуникациите, за лоялна конкуренция и защита на интересите на клиентите и обществото като цяло. Дейността й ще обхваща тълкуване и прилагане на Етичния кодекс на комуникационния бизнес (Софийска харта на етичните комуникации) или на други документи, официално одобрени от управителните органи на БАПРА.