“Енерго-Про” влага 3,2 млн. лв. във важна за Варна подстанция

https://www.24chasa.bg/novini/article/9415246 www.24chasa.bg
Подстанция “Варна Изток” снабдява с ток 40 000 домакинства.

Подобрява се електроснабдяването на 40 000 домакинства в града

В рамките на 2019 и 2020 г. “ЕРП Север”, дъщерно дружество на “Енерго-Про Варна”, извърши мащабна рехабилитация на подстанция “Варна Изток”, съобщават от дружеството.

Подстанцията е от ключово значение за електрозахранването на Варна, като снабдява с електричество повече от 40 000 домакинства в града.

През 2021 г. предстои доставката и монтажът на нов силов трансформатор с мощност 50 MVA в подстанция “Варна Изток”, с което общата инвестиция в проекта възлиза на 3,2 милиона лева.

Дейностите по рехабилитация на съоръженията в подстанцията са част от инвестиционната програма на електроразпределителното дружество. Те включиха цялостно обновяване на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110kV, изграждане на нова двойна шинна система, заедно с прилежащите съоръжения и стоманените поцинковани портали. След направените подобрения уредбата е оборудвана с 8 изцяло нови елегазови прекъсвача, 21 разединителя, 12 напреженови трансформатора и 18 токови трансформатора.

Проектите на “ЕРП Север”, заложени в инвестиционната програма на дружеството, подлежат предварително на внимателен експертен анализ. Целта е да бъдат обхванати места с повишено потребление и необходимост от модернизация на съоръженията.

С изпълнението на планираните инвестиционни проекти реализацията на паралелно протичащата ремонтна програма и извършването на неотложни дейности по мрежата, дружеството се грижи да осигурява качествено електроснабдяване на своите клиенти, съобщават оттам.