Красимир Вълчев предлага програма "Дигитална квалификация" за учителите

https://www.24chasa.bg/novini/article/9420710 www.24chasa.bg
Красимир Вълчев

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в доклад до Министерския съвет /МС/ предлага проект на решение на Министерски съвет за приемането на Националната програма "Дигитална квалификация. Това се казва в проекта, публикуван за обществено обсъждане.

Националната програма "Дигитална квалификация" отговаря на потребността от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряването на високо качество на подготовката на ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на образованието, пояснява министър Вълчев.

Програмата е насочена към преподаватели от държавните висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, към учители от системата на средното образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителската и преподавателската дейност.

Това ще подпомогне обезпечаването на системата с кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност с нагласи за усъвършенстването им през целия професионален живот. По този начин ще се допринесе и за засилването на връзката между образованието, научните изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието, включително и с тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения интелект.
За постигане целите на националната програма ще се организират квалификационни обучения на учителите, преподавателите и на представителите на бизнеса, разпределени по групи. За подобряване на екипните взаимодействия между преподавателите ще има квалификационни обучения в контекста на компетентностния подход.

Приоритетна група са настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват учителската и преподавателската дейност.