6000 деца в риск са настанени в приемни семейства

https://www.24chasa.bg/novini/article/9429025 www.24chasa.bg
Най-много приемни семейства има във Варна. СНИМКА: Pixabay

За 5 години по проекта „Приеми ме 2015“ 

6000 деца в риск са настанени в приемни семейства за 5 години. Към края на миналата година пък  децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ са 1759. Това показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта за изминалата 2020 г.

Социалната услуга „приемна грижа“ по този проект стартира на 1 януари 2016 г. за 1489 деца. За тези 5 години процедурите по нови настанявания са за 4010 деца, а общият брой деца, настанени по проекта, е почти 6000, показва още обобщеният преглед.

1140 са прекратяванията през 2016 г., 1200 през 2017 г., през 2018 г. броят на децата с прекратено настаняване е 1152, през 2019 г. – 1137, и през 2020 г. – общо 835. Основна причина за прекратяването на настаняванията в целия изследван период си остават осиновяванията: през 2016 г. те са над 41%, през 2017 г. – над 48%, през 2018 г. - 50,87%, през 2019 г. - 53%, а 2020 г. – 52,2%.
Утвърдените приемни семейства в регистъра към края на миналата година са 1960, като само три от тях са доброволни.

През миналата година са вписани 87 приемни родители, а 174 са заличени. Агенцията за социално подпомагане наблюдава причините за заличаванията, които предимно са по причина на обективни обстоятелства като влошено здравословно състояние или смърт на приемния родител, промяна на местоживеене, включително и напускане на страната, навършване на пълнолетие на приемното дете. В по-редки случаи заличаванията са предизвикани от установяване на лоша грижа, неуспешна адаптация на децата в приемното семейство, невъзможност за справяне с кризите на децата и рисковото им поведение. В над 75% от случаите, описани в подаденото от приемното семейство заявление, мотивът е „лични причини“, но без да се посочват.

 В края на 2020 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 474, което е 24,18% от общия брой. Най-голям процент от незаетите приемни семейства традиционно са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния и/или потребността за съответната област.

Към момента най-много приемни семейства има в областите Варна (138), Монтана (136), Плевен (130), Велико Търново (124), Шумен (122), Пазарджик (104).