НС прие доклада на временната комисия за участието на ББР в капитала на ПИБ

https://www.24chasa.bg/novini/article/9429210 www.24chasa.bg
Българска банка за развитие

Парламентът прие докладът на временната комисия за придобиването от Българска банка за развитие (ББР) на акциите от капитала на Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Комисията беше създадена в края на юли миналата година и тряваше да заседава в срок от 2 месеца, в които бяха проведени 4 заседания. В тях взеха участие представители на БНБ, финансовото и икономическото министерство, КФН и членове на УС на ББР.

Увеличението на капитала на ПИБ беше свързано с присъединяването на България към ЕRМ 2 и Банковия съюз на ЕС. Така след одобрение на БНБ през юни ББР придоби 77 729 300 броя права, което дава право да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Към момента ББР притежава дял от 18,35% от акционерния капитал на ПИБ.

Комисията трябваше да изясни всички факти и обстоятелства около сделката, включително и за цената на акциите. Според информация, предоставена от КНФ, емисионната цена зависи от 5 фактора, като най- голяма тежест за определяне на цената е инвеститорският интерес и пазарната цена на акциите с оглед да бъде постигнат максималния ефект от увеличението на капитала. Останалите два фактора - интересите на съществуващите акционери и балансовата стойност на акция, са били с по-малка степен на важност, посочват в доклада, подписан от членовете на комисията и председателят ѝ Евгения Ангелова, с изключение на депутатите от БСП Румен Гечев и Иван Иванов, които са изразили "особено мнение" по доклада.

Крайната емисионна стойност е определена при използване на средната стойност на двата метода - пазарната цена на акциите и цената, определена на база коефициенти на банки аналози, която бе 5,93 лв. С цел да се привлече по-широк интерес към емисията, получената цена от 5,93 лв. за акция допълнително е редуцирана с отстъпка около 15% и в резултат е получена емисионна стойност от 5 лв. за акция, се посочва още в доклада.

Участието на държавната банка в увеличението на капитала на Първа инвестиционна не представляв държавна помощ, е записано в съвместен анализ на финансовото министерство и Генерална дирекция "Конкуренция" към Европейската комисия на приложимите европейски и национални правила. В извод в доклада се посочва, че сделката е законна и е проведена под наблюдението на БНБ и ЕЦБ, който потвърджават, че сделката е пазарна, а рейтинговата агенция FITCH посочва сделката като фактор за по-високия кредитен рейтинг на страната.

От левицата не останаха доволни и поискаха докладът да бъде изпратен в прокуратурата, но искането им беше отхврълено след гласуване в зала.