Касови бележки в магазина - може на хартия или електронни по желание на клиента

https://www.24chasa.bg/novini/article/9435650 www.24chasa.bg

Единствено фискален бон ще се издава от търговците, ако на него пише нещо друго, ще се смята за нарушение

Електронни касови бележки ще може да заменят хартиените в търговските обекти, които използват софтуер за управление на продажбите, регистриран в НАП. Търговците имат право да изберат дали да ползват такъв софтуер доброволно. Тези, които вече са го въвели, може да се откажат, като уведомят приходната агенция. Това е записано в проект за промени в наредбата за касовите апарати, който е обявен за обществено обсъждане.

Търговците, които са решили да преминат към вариант за онлайн подаване на данни към НАП, ще трябва да ползват софтуера при всички видове плащания, които предлагат на клиентите - банкови преводи, карти, наложен платеж, пощенски превод, в брой и т. н. Така с един софтуер ще отчитат всичките си приходи.

За издаване на електронни фискални бонове клиентът трябва да може да бъде идентифициран, за да ги получи на електронната си поща или чрез приложение на мобилния си телефон. Предвидено е клиентът да може да си вземе и хартиена касова бележка, ако поиска. Според експерти облекчението с електронните касови бележки

ще ползват

предимно

клиенти, които

са предоставили

имейла си

на веригата, тъй като пазаруват онлайн или ползват различни карти за отстъпки.

Бензиностанциите, които използват софтуер за управление на продажбите, също ще може да заменят хартиените касови бележки с електронни, ако клиентът използва карта за отстъпки при тях и те разполагат с негов имейл и телефон.

В наредбата се предвиждат облекчения за тези обекти. Предлага се да отпадне изискването за присъствие на контролните органи от НАП и от метрологията при въвеждане в експлоатация на нов обект. Вместо това той ще бъде проверен в 7-дневен срок, след като се свърже със сървъра на НАП. Бензиностанциите ще може да получават и горива, които да се декларират от доставчика.

За електронните магазини, при които се извършват продажби с неприсъствени плащания, се предлага да отпадне ограничението да приемат плащания, изискващи издаване на фискален бон, както и ограничението чрез софтуера на електронния магазин да не се управляват други продажби извън тези, извършвани онлайн.

Предложената редакция цели облекчаване работата на електронните магазини, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Проектът за промени в наредбата изрично забранява на клиентите да се предоставят документи, различни от фискален бон. Ако на бележката пише нещо друго,

ще се счита

за данъчно

нарушение

Окончателната редакция на промените в наредбата предстои, след като приключи срокът за обществено обсъждане

Повечето големи търговски вериги избягваха да коментират промените в наредбата, тъй като Сдружението за модерна търговия, в което членуват, участва със свои експерти в работната група на НАП, която ги обсъжда.

Според някои от тях обаче възможността за електронни касови бележки е почти без значение за веригите, защото търговските им обекти имат инсталирани касови апарати. Дори всичките им потребители да се откажат да получават хартиени касови бележки,

спестяването

на ресурс от

това нямало

да е значително

Освен това при покупка на стоки с гаранция касовият бон следва да придружава попълнената гаранционна карта, за да се признаят гаранцията и срокът ѝ от сервиза за поправка на уреда.

“Ние приветстваме по принцип фискалната дигитализация, но разговорите с НАП за промените са все още в начален етап и тепърва предстоят дискусии по същество”, коментираха от “Метро Кеш енд Кери България”.

За електронните бележки като алтернатива на хартиените се говори още от миналата година, когато държавата се отказа да следи оборотите на всички търговци с нови фискални устройства. Първоначалната идея беше електронните касови бележки да се отнасят само за онлайн търговците, които да издават документ за продажбата, който не е от фискално устройство или интегрирана система за управление.

Мотивът тогава беше, че тя е алтернатива на хартиената, когато плащането на стоката или услугата е станало неприсъствено с дебитна или кредитна карта. За физическите търговски обекти, които приемат присъствени плащания с дебитни и кредитни карти, изискването за издаване на касова бележка на хартиен носител бе предвидено да се запази.