В Kaufland всеки ден оправдаваме доверието на клиентите с качество

https://www.24chasa.bg/novini/article/9438366 www.24chasa.bg

Катя Ковачева е дългогодишен експерт по свежест и качество на храните в Kaufland България. На езика на компанията тя е oбучител “Свежест”. Катя дава ценни знания на колегите си за качеството, свежестта и добрия вид на хранителните продукти – от приема им в хипермаркета до потребителската кошница.

В Кaufland България има подготвени четирима специалисти от този ранг и Катя е една от тях. Разпределени са по региони за всичките 60 обекта на компанията в страната, където обучават екипите във всеки хипермаркет.

Експертизата си четиримата допълват и актуализират няколко пъти в годината с помощта на специалистите от Аграрния университет в Пловдив - дългогодишен партньор на Kaufland България. През същите обучения преминават ръководният състав на всеки хипермаркет и служителите, които отговарят за качествения контрол на продукцията при приема є в централния склад на компанията.

В Kaufland всеки ден оправдаваме доверието

на клиентите с качество

Катя Ковачева разказва

каква е ролята на един обучител

„Свежест“ в Kaufland България

- В какво се състои мисията на обучител „Свежест“ в Kaufland България? Какво е ключовото в твоята работа и защо тя е необходима на практика?

- Имам честта и удоволствието да отговарям за качеството и добрата ни визия на първа линия – там, където посрещаме нашите клиентите с разнообразие от свежи и качествени продукти. Но качеството е политика, която в Kaufland България последователно сме приложили във всички звена на работата ни. То е нещо, с което

никога не правим компромис

Освен високите изисквания към производителите, с които си партнираме, ние прилагаме многостепенен качествен контрол - и външен, и вътрешен - по цялата верига на доставки и във всяка категория продукти.

Като обучител и експерт по качество на хранителните ни артикули моята роля е да консултирам служителите в магазините ни, да си сътруднича с всички ръководители на сектори, управители на филиали, директори на региони. Обединяващото между тези нива е нашата обща цел – да обезпечим качеството на продуктите ни във всеки един етап от производството до рафта.

- Как протича работният ти процес в един магазин на Kaufland България?

- На практика започвам посещението си в магазина с приоритетно внимание към зеленчуците и плодовете от български производители, които са в самото начало на магазина и са обозначени ясно за клиента. Проверявам подредбата на всяка витрина и щанд, а според сезона тя може да е различна при плодовете и зеленчуците. Следя дали всеки хранителен щанд и маса отговаря на стандарта за съответния хранителен артикул. Ако има нужда от корекции, консултирам екипа на място.

Моята основна задача е да одобря вида, качеството и свежестта на хранителните артикули в магазина, като ги

погледна с очите

на потребителите.

Изхождам от клиентската гледна точка, към която добавям още по-критичния поглед на обучител „Свежест в Kaufland България, за да съм максимално взискателна. Когато оценявам подредба, свежест, вид и качество на плодове и зеленчуци, месо, продукти в свежа витрина, тестени артикули от пекарната ни, аз реферирам към строгите вътрешни стандарти за оценяване качеството в Kaufland, както и към стандартите на HACCP (международната система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция).

- Какъв професионален опит се изисква от един обучител „Свежест“, за да изпълнява пълноценно работата си?

- За да мога да препоръчам и да дам висока оценка на един хранителен артикул, аз трябва да познавам добре характеристиките на качествената продукция – от приема є в склада през подготовката є за представяне в магазина до самото є излагане на рафта. Ето някои примери:

на колко градуса да изпечем тестените изделия

в пекарната ни, така че да са свежи през целия ден, колко тънко да нарежем сушените колбаси и на каква температура да ги съхраняваме във витрината ни, как да запазим маслините свежи максимално дълго. За всичко има стандарти, които трябва да се спазват, и затова обучението е толкова ключов инструмент.

Моите 10 години професионален опит в Kaufland България, от които 8 като ръководител сектор „Свежи храни (в Пловдив), както и опитът ми на обучител ми дават необходимите експертни познания и поглед върху цялостния процес.

- Какви цели си поставяш във вътрешните обучения, които провеждаш за колегите си в магазините на Кaufland България?

- Важна цел в обучението на всеки колега, който работи със свежа стока, е да обогати продуктовите си познания, така че да може да консултира клиентите ни още по-професионално. Но освен основните характеристики на продукта в обучението включвам и разбиране за процеса – т.нар. температурна верига, качество на опаковката, срок на годност.

Друг важен фокус, който поставям, е и изграждането на умения за правилно поведение и комуникация с клиентите. Вярвам, че

приятното преживяване на наша територия

е част от цялостното клиентско отношение и удовлетвореност от Kaufland.

Разработените към момента вътрешни обучителни програми за служителите на магазините включват освен същинското обучение и опресняване на знанията поне 2 пъти седмично. През 2020 г. вътрешните обучения и проверки в магазините на Kaufland не спряха въпреки затрудненията и ограниченията, които пандемията ни наложи.