Георги Чолаков: ВАС не е гледал по същество нито едно дело за "Росенец"

https://www.24chasa.bg/novini/article/9446857 www.24chasa.bg
Георги Чолаков

Противопоставям се срещу некоректните опити за внушения, които се правят чрез публикации в някои медии, свързани с казуса "Лесопарк Росенец". Върховните магистрати не са разглеждали по същество нито едно от трите дела, свързани с казуса, а са се произнесли единствено по допустимостта на жалбите. Това се казва в позиция на шефа на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Повод за позицията са публикации в медиите от края на миналата седмица.

От подицията на Чолаков става ясно, че съдебните актове на съда са "постановени съобразно наличните по делото доказателства и постоянната съдебна практика по идентични случаи".

Ето какво още се казва в позицията на шефа на ВАС:

Като съдебна инстанция, осъществяваща касационен контрол, ВАС е разгледал три административни дела, образувани по частни жалби срещу определения на Бургаския административен съд, свързани с казуса Росенец.

Това са дела: № 13183/20202 г., № 13756/2020 г. и № 13186/2020 г. И по трите дела върховните съдии са се произнесли по допустимостта, с които са отменили обжалваните определения и са

върнали делата за продължаване

на процесуалните действия

Едното от делата е свързано с постройката на плажа "Росенец". А другите две – с решения на Общинския съвет - Бургас за изменение на подробния устройствен план (ПУП), които засягат промяна на статута на пътя, водещ по плажа (първото решение на Общинския съвет – Бургас от 28 април 2020 г. е за изменение на ПУП и промяна на улицата от публична в частна общинска собственост, а второто от 28 юли 2020 г. – за оттеглянето на решението на общинския съвет от 28 април 2020 г.

По отношение на постройката (oпределение № 219 от 7 януари 2021 на ВАС) съдът не се е произнесъл дали постройката на плажа "Росенец" е незаконна или не, нито дали подлежи на събаряне или не. По административното дело, развило се пред ВАС е разгледан единствено въпросът има ли жалбоподателят „Стрейтлайн“ АД правен интерес да обжалва заповедта на кмета на Бургас за събаряне на сградата.

Върховните магистрати са приели, че дружеството има правен интерес и са върнали делото на същия състав на Административен съд - Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Постоянна и непротиворечива е практиката на ВАС, че когато заповедта за събаряне на постройка е издадена срещу неизвестен извършител, какъвто е случаят, тогава всеки който докаже по някакъв начин права (не само право на собственост) върху постройката, предмет на събаряне, има право на жалба срещу тази заповед.

От значение по този вид дела е само дали има наличие на правен интерес по отношение на постройката, която е предмет на събаряне.

По отношение на пътя (определение № 716 от 20 януари 2021 и определение № 872 от 22 януари 2021 г.)

Предмет на единия спор пред първоинстанционния съд в Бургас е решението на Общинския съвет – Бургас от 28 април 2020 г. Срещу решението на Общинския съвет в точка 1 жалба са подали ЕТ „Виолетка Костадинова – Вилис 54 – Самоков“ и едно физическо лице.

Делото е било спряно до приключване на друг висящ спор – този по оспорване на решението на Общинския съвет от 28 юли 2020 г. ВАС е отменил определението за спиране поради липса на връзка между делата, тъй като висящият спор не касае точка 1 на решение № 41 на Общинския съвет от 28 юли 2020 г.

Предмет на второто дело пред ВАС е частна жалба срещу определение на Административен съд - Бургас, с което е прекратено производството по делото поради липса на предмет.

Първоинстанционният съд е приел, че с обжалваното решение на Общинския съвет от 28 юли 2020 не е оттеглено предходно решение от 28 април 2020 на общинския съвет изцяло, а само по точка 1 (изменението на подробния устройствен план). От доказателствата по делото се установява, че оттеглянето касае изцяло решението по т. 41 на общинския съвет.

Поради това ВАС е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия и извършване на преценка за допустимост на оспорването с оглед предмета на спора.
Произнасянето по същество по тези казуси предстои и пред двете съдебни инстанции.