Обявиха допуснатите кандидати за европейски делегиран прокурор. Вижте ги

https://www.24chasa.bg/novini/article/9447380 www.24chasa.bg

Приключи проверката на документите на магистратите, заявили участие в процедурата за подбор на 10 европейски делегирани прокурори от Република България, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №46/17.12.2020 г., съобщиха от ВСС на сайта си.

Списъкът с допуснатите кандидати - 24-ма прокурори, 9 следователи и 2-ма съдии, е публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Те ще бъдат изслушани в следващия етап от процедурата, като предстои определяне на датата, мястото и началния час. Изслушването ще се проведе по азбучен ред, като в рамките на 10 минути, всеки представя кандидатурата си и мотивите за участие.

Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет могат да отправят въпроси към тях, както и въпроси, постъпили по реда на чл. 11 от Правилата. Преценка за уменията и качествата на кандидата, ще бъде направена съобразно критериите - практически опит в наказателно производство на финансови, данъчни, икономически престъпления, както и опит в международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси; опит в разследването на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС; опит в провеждането на трансгранични разследвания предвид разписаните в Регламента правомощия за тясно сътрудничество и консултации с други европейски делегирани прокурори при такива разследвания; много добро познаване на институционалната правна рамка на Европейския съюз, статут и функциониране на Европейската прокуратура; високи етични стандарти, почтеност и дисциплинираност; отлични умения за комуникация и работа в екип. Всеки участник в процедурата ще бъде подложен на отделно гласуване, по азбучен ред.

ВИЖТЕ СПИСЪКА ТУК.