39% от нефинансовите предприятия с намалени приходи през декември 2020 г.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9450022 www.24chasa.bg
СНИМКА: Архив

Анкета на НСИ показва, че през декември м.г. 39 на сто от нефинансовите предприятия са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с ноември. НСИ провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната, се посочва в съобщение до медиите.

От участвалите в анкетата предприятия 46,4 процента са отговорили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 14,5 на сто дори те са се увеличили.

Разпределението по икономически дейности сочи, че 56,4 процента от респондентите в дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби, следвани от "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - с 44,4 на сто, за индустрията този дял е 41,6 процента%, а за строителството - 24, 4 процента.

По отношение на наетия персонал 25,3 на сто от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "платен отпуск", следват "неплатен отпуск" - 20,3 на сто, "дистанционна форма на работа" - 16,4 процента, и "възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите" - 10,5 процента.

За следващия месец 92 на сто от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4,7 процента ще преустановят временно работата си, а 1,7 на сто ще прекратят дейността си.

Анкетното изследване "Нефинансови предприятия" е проведено през януари, като на случаен принцип са избрани 3770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица, се уточнява в информацията. Участието в изследването е доброволно.

Основната единица на наблюдение е предприятие, което извършва една или повече дейности на едно или повече места и произвежда стоки или услуги за трети лица.

Икономическите дейности, обхванати от изследването, са индустрия; строителство; търговия, транспорт и ресторантьорство; операции с недвижими имоти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти и др., отбелязват от НСИ.