Велико Търново е рекордьор по заетост през 2020 г. (Графики)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9450100 www.24chasa.bg

Пикът на безработицата през 2020 г. е бил най-силен през май-юни, след това тя спада продължително време и е имало лек ръст нагоре в средата на декември, когато противепидемичните мерки отново са се затегнали. Но ударът на пандемията върху заетостта е поет най-вече от големите икономически центрове на България, а слаборазвити области като Силистра, Търговище, Кърджали и Разград почти не са го усетили. Това са едни от основните изводи от новото издание на Регионалните профили, които Институтът за пазарна икономика представи за девети пореден път.

Най-силно нарастване на безработицата през пандемичната 2020 г. е имало в Габрово, Бургас, Варна и столицата. Спрямо браншовете ударът е бил най-вече върху туризма и свързаните с него сектори и в общините с подчертано туристически профил като Банско, Павел баня, Велинград и др. има доста силно нарастване на безработните. През август в повечето от тези общини заетостта се е стабилизирала, подчерта при представянето на профилите изследователят от ИПИ Адриан Николов.
И през 2020 г. разликата между икономическото развитие на София-град и всички останали области в страната се задълбочава, подчерта старши изследователят на ИПИ Петър Ганев. Брутната добавена стойност на икономиката измерена спрямо населението е най-висока в столицата – 29 000 лева, докато на другия край на скалата е Силистра с 6000 лева. В София това се дължи почти изцяло (над 70%) на сектора на услугите, като 80% от него се дължи на сектора на информационните и комуникационни технологии.
Враца и Габрово са дръпнали силно напред през 2020 г. в икономическото си развитие. Областта с най-висока заетост през 2020 г. е била Велико Търново – 78,7%, следвана от София-област и столицата.
Всъщност столицата води по много показатели, но не по всички. Например най-малко жители на 1 лекар се падат в Плевен, областта с най-малко престъпленията против личността е Кърджали, по дял на индустрията София-област е пред София-град, тъй като много от икономическите зони се намират извън столицата макар и близо до нея.

Инфографики: ИПИ
Инфографики: ИПИ

Велико Търново е рекордьор по заетост през 2020 г. (Графики)

Велико Търново е рекордьор по заетост през 2020 г. (Графики)

Велико Търново е рекордьор по заетост през 2020 г. (Графики)

Велико Търново е рекордьор по заетост през 2020 г. (Графики)

Велико Търново е рекордьор по заетост през 2020 г. (Графики)