ЕП: Да забраним мобилните приложения за социален рейтинг

https://www.24chasa.bg/novini/article/9451648 www.24chasa.bg
Жена разговаря с робот по време на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай през 2020 г. СНИМКА: РОЙТЕРС

Да се забрани на публичните органи да използват „приложения за социален рейтинг с висока степен на вмешателство“ (за наблюдение и оценяване на гражданите). За това призовават европейските депутати в доклад, приет миналата седмица.

В текста се иска приемането на правна рамка на ЕС относно изкуствения интелект (ИИ) с хармонизирани определения и общи етични принципи, включваща използването му за военни цели. Той също така призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират, че ИИ и свързаните с него технологии са насочени към човека, т.е. са предназначени за услуга на човечеството и общото благо.

Докладът изразява загриженост относно „технологиите за дълбинно фалшифициране“ (deepfake technologies), които имат потенциала за „дестабилизиране на държави, разпространяване на дезинформация и оказване на влияние върху избори“.

Евродепутатите подчертават, че човешкото достойнство и правата на човека трябва да се зачитат във всички дейности на ЕС, свързани с отбраната. Системите, задействани с ИИ, трябва да позволяват на хората да упражняват значителен контрол над тях, така че те да могат да поемат отговорност и отчетност за използването им, се посочва на сайта на ЕП.

Използването на смъртоносните автономни оръжейни системи повдига основни етични и правни въпроси относно контрола от страна на човека, казват евродепутатите, като отново призовават за стратегия на ЕС за забраната им, както и за забрана на т.нар. „роботи убийци“. Решението за избор на мишена и предприемане на смъртоносни действия от автономна оръжейна система трябва винаги да се взема от човек, който упражнява пълноценен контрол и преценка в съответствие с принципите на пропорционалност и необходимост.

Текстът призовава ЕС да поеме водеща роля в създаването и насърчаването на глобална рамка, регулираща използването на ИИ за военни цели, заедно с ООН и международната общност.

Нарастващото използване на системи с ИИ в обществените услуги, особено в здравеопазването и правосъдието, не следва да замества човешкия контакт или да води до дискриминация, твърдят членовете на ЕП. Хората следва винаги да бъдат информирани, ако са обект на решение, основано на ИИ, и да имат възможност да го обжалват.

Когато ИИ се използва в сфери свързани с общественото здраве (напр. подпомагана от роботи хирургия, интелигентни протези, прогнозна медицина), личните данни на пациентите трябва да бъдат защитени и да се спазва принципът на равно третиране. Въпреки че използването на технологии в областта на ИИ в сектора на правосъдието може да спомогне за ускоряване на производствата и вземане на по-рационални решения, окончателните съдебни решения трябва да се вземат от човек, да се подчиняват на строга проверка от страна на човек и да подлежат на справедлив съдебен процес.