ЕС прие насоки за доказване на ваксинация с медицински цели

https://www.24chasa.bg/novini/article/9458882 www.24chasa.bg
Стела Кириакиду

След заключенията на Европейския съвет от 10—11 декември 2020 г. и от 21 януари 2021 г. държавите — членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия, приеха насоки за доказване на ваксинация с медицински цели, съобщиха от ЕК.

Настоящите насоки имат за цел да подкрепят оперативната съвместимост на сертификатите за ваксинация, което означава, че съдържанието на сертификатите е еднакво, и да установят минимален набор от данни за всеки сертификат. В тях също така се полага основата за надеждна рамка за гарантиране на автентичността и целостта на сертификатите, по която ще продължи работата в Мрежата по въпросите на електронното здравеопазване, включително за допълнително уточняване на необходимите мерки за защита и сигурност на данните. Насоките имат за цел създаването на схема, която може да включва както хартиени, така и цифрови средства, като гарантира гъвкавост и съвместимост със съществуващите национални решения и строга защита на личните данни.

Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Приветствам приемането на насоките относно доказването на ваксинация за медицински цели. Нуждаем се от общ подход към ваксинационните сертификати и очаквам с нетърпение да продължим сътрудничеството със Световната здравна организация за разширяване обхвата на този инструмент на световно равнище. Оперативно съвместимите сертификати ще бъдат важен инструмент за гражданите по време на пандемията, но и след преодоляването й.“
Насоките са резултат от обсъжданията в Мрежата по въпросите на електронното здравеопазване, както и от първите консултации с Комитета за здравна сигурност, EMA, ECDC и СЗО. Насоките са насочени предимно към ваксинацията срещу COVID-19, но могат да се използват в бъдеще като основа за доказване на ваксинационния статус.