ЕК провери сайтове за заблуждаващи твърдения за екологосъобразност

https://www.24chasa.bg/novini/article/9459163 www.24chasa.bg

Днес Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите публикуваха резултатите от проверка на уебсайтове („едновременна проверка“), която се провежда всяка година с цел установяване на нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите в рамките на онлайн пазарите, съобщиха от Еврокомисията.

Тази година за първи път досега „едновременната проверка“ бе насочена към заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, представляващи практика, при която предприятия твърдят, че правят повече за околната среда, отколкото в действителност. При „едновременната проверка“ бяха анализирани онлайн твърдения за екологосъобразност от различни стопански сектори като облекла, козметика и домакинско оборудване. Националните органи за защита на потребителите с право счетоха, че в 42 % от случаите твърденията са били преувеличени, неверни или подвеждащи, и потенциално са могли да бъдат определени като нелоялни търговски практики съгласно правилата на ЕС. Наличието на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност нарасна поради това, че потребителите все повече се стремят да купуват екологосъобразни продукти.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: „Все повече хора искат да водят екологосъобразен живот и аз приветствам предприятията, които се стремят да произвеждат екологосъобразни продукти и услуги. Има обаче и безскрупулни търговци, които заблуждават потребителите с неясни, неверни или преувеличени твърдения. Комисията е изцяло ангажирана с предоставянето на потребителите на права по отношение на екологичния преход и на борбата със заблуждаващи твърдения за екологосъобразност. Това е точно един от основните приоритети на Новата програма за потребителите, приета миналата есен.“

Основни констатации:

След по-широка проверка Комисията и органите за защита на потребителите провериха по-подробно 344 очевидно съмнителни твърдения и установиха, че:

в повече от половината случаи търговецът не е предоставил достатъчно информация на потребителите, за да могат да преценят точността на твърдението.
В 37 % от случаите твърдението е включвало неясна и обща информация като „съзнателен“, „екосъобразен“, „устойчив“, с което се е целяло създаването на необосновано впечатление у потребителите, че продуктът няма отрицателно въздействие върху околната среда.
Освен това в 59 % от случаите търговецът не е предоставил леснодостъпни доказателства в подкрепа на твърдението си.
В своите цялостни оценки, вземайки предвид различни фактори, в 42 % от случаите органите са имали основание да считат, че твърдението може да е невярно или подвеждащо и поради това потенциално би могло да представлява нелоялна търговска практика съгласно Директивата за нелоялните практики (ДНТП).

Следващи стъпки

Националните органи ще се свържат със съответните предприятия, за да посочат установените проблеми, и за да се гарантира, че те ще бъдат коригирани, когато е необходимо. Установените факти по време на тази „едновременна проверка“ ще бъдат включени в оценката на въздействието, която ще бъде изготвена за новото законодателно предложение за предоставяне на повече права на потребителите с оглед на зеления преход, обявено в Новата програма за потребителите.

Контекст

„Едновременната проверка“ е серия от проверки, провеждани едновременно на различни уебсайтове, с цел установяване на възможни нарушения на законодателството на ЕС за защита на потребителите в даден сектор. Тази година „едновременната проверка“ бе съсредоточена върху предприятия, които твърдят, че продават екологосъобразни продукти.

„Едновременните проверки“ се координират от Европейската комисия и се извършват ежегодно от националните правоприлагащи органи в ЕС, обединени в Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СРС). Информация за предишни „едновременни проверки“ може да бъде намерена тук.

Тазгодишната „едновременна проверка“ бе координирана не само с правоприлагащите органи за защита на потребителите в Европа, но и по света, под егидата на Международната мрежа за защита на потребителите и за правоприлагане (ICPEN). Днес ICPEN също оповестява резултатите си, които показват сходни тенденции.

Проверката на уебсайтове, насочена към наличието на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност, е една от няколкото инициативи, които Комисията предприема с цел предоставянето на потребителите на възможности да правят по-устойчив избор. Друга инициатива е „Ангажиментът за екологосъобразно потребление“, която комисар Рейндерс стартира на 25 януари 2021 г., както и законодателно предложение за предоставяне на повече права на потребителите с оглед на зеления преход, съдържащо повече информация относно устойчивостта на продуктите и по-добра защита срещу определени практики, като заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременното излизане от употреба. Освен това ще последва законодателно предложение относно обосноваването на твърденията за екологосъобразност въз основа на методите за определяне на отпечатъка върху околната среда.

Като част от своята стратегия „От фермата до трапезата“ Комисията ще предложи хармонизирано задължително етикетиране на хранителна информация върху лицевата страна на опаковката, за да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор на здравословни и устойчиви храни. За няколко домакински уреди енергийният етикет на ЕС вече предоставя ясна и проста индикация за енергийната ефективност на продуктите, като по този начин улеснява потребителите да спестяват от сметките за енергия на домакинствата, като същевременно се намаляват емисиите на парникови газове в целия ЕС.

Съгласно неотдавнашно проучване с цел наблюдение на пазара за потребителското доверие 78 % от потребителите са посочили вероятното въздействие на домакинските уреди върху околната среда като много голямо или доста голямо, когато правят своя избор.