Пет банки в топ листа по активи за 2020 г. , управляват 82,6 млрд. лв

https://www.24chasa.bg/novini/article/9469337 www.24chasa.bg
БНБ взе решение да приеме насоките за Европейския банков орган за мораториума върху плащанията по кредитите, който бе удължен до 31 март 2020 г.


Кризата сви наполовина - до 825 млн. лв. общата печалба на трезорите

Пет от 23-те банки и клонове, които работят у нас държат 66,6% от активите на цялата банкова система. Въпреки кризата, общата  сума на всички банкови активи в края на декември 2020 г. се е увеличила с 4,8 млрд. лв. до 124 млрд. лв., отчете преди дни БНБ.

В топ листата по активи са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Юробанк и Първа инвестиционна банка. 2020 г. е завършила без размествания в тази челна петица. Те управляват 82,6 млрд. лв.
Расте и собственият капитал на системата - към края на декември той е с 240 млн. лв. повече спрямо септември и вече е 15,4 млрд. лв. Пандемията обаче е свила с над 50% печалбата на банковата система- до 815 млн. лв., което е с 860 млн. лв. по-малко от отчетената в края на декември 2019 г. От данните на централната банка става ясно още, че ликвидният буфер е 36,2 млрд. лв., а т.нар. ликвидно покритие, което гарантира стабилността на валутния борд е цели 279%.
Основните причини за намалялата печалба са свиващата се разлика между лихвите по кредити и по депозити, лек спад в общия обем на приходите от такси и комисионни, продажба на заложени имоти при спадащи или замразени цени, ръст на разходите за финансови обезценки, свиване на финансови активи за търгуване. В противоположната посока действат продължаващият ръст на депозитите и ръстът на собствените активи на банките.
През последното тримесечие на 2020 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се е увеличил 1,2 млрд. лв. и така в края на годината вече е 69,5 млрд. лв. Ръстът се дължи основно на заемите за нефинансови предприятия – 1 млрд. лв. нови заеми и за домакинствата- 392 млн. лв. Нетната стойност на необслужваните кредити е намаляла със 164 млн. лв.- от 3,1 млрд. лв. в края на септември до 3 млрд. лв. в края на декември.
Свил се е и делът на лошите кредити към общият им размер – от 4,39% в края на септември до 4,19% към декември. Очаквано, разходите за обезценка на финансови активи са 876 млн. лв., което е с 445 млн. лв. повече от предишната година.
Кризата е увеличила притока на свежи пари към банките- към 31 декември 2020 г. депозитите през четвъртото тримесечие са се увеличили с 4,6 млрд. лв. до 105.7 млрд. лв. Най-голям принос за това имат парите на домакинствата – 2,7 млрд. лв.
Към края на първата кризисна година са подадени 108 211 искания за отсрочване на вноски по кредити на обща стойност 8,7 млрд. лв., отчитат от БНБ. Одобрени са били 89 478 броя с общ брутен размер малко над 8 млрд. лв. млн. лв.
Като част от мерките срещу кризата в помощ на реалната икономика, през миналата година, след решение на БНБ банките предложиха пакет от мерки за 9,3 млрд. лв. Централната банка разпореди капитализиране на пълния обем на печалбата, която бе 1,6 млрд. лв., което лиши акционерите от дивиденти. Бяха отменени предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер, което остави 700 млн. лв. повече в трезорите. БНБ разпореди също банковата система да увеличи ликвидността си със 7 млрд. лв. като върне свои активи зад граница. Заради продължаващата пандемия на 28 януари тази година Управителният съвет на централната банка взе решение да удължи действието на пакета.