Преходът към NO-TILL - мисия възможна: ADX Air Drill 49/19 сее и есенници, и пролетници

https://www.24chasa.bg/novini/article/9494450 www.24chasa.bg
Сеялките на Agrometal са пример за висока производителност

Иван Иванов, управител на Агротайм, казва: след като преминаваме към друга технология, трябваше и избрахме най-подходящата за целта сеялка - при нея семето има оптимален контакт с почвата

No-Till технологията има своите особености и стриктни правила. Едно от най-важните ѝ предимства, освен запазване на структурата и влагата в почвата, е и в това, че създават условия за добро смесване на растителните остатъци с горния почвен слой. Освен това при директните обработки се постига пълно покритие на сеитбеното пространство. Сеялките за директна сеитба осигуряват безпроблемна работа при сеитба с висока скорост върху всякакви стърнища. В този смисъл те са твърде необходим инструмент за постигане на максимални резултати от агрономическа гледна точка. При безорните технологии, добавят нотилърите, тази

Директната сеялка ADX Air Drill 49/19 на полето
Директната сеялка ADX Air Drill 49/19 на полето

машина е най-важната в технологичната верига

ADX Air Drill 49/19 пристига в базата на Агротайм техник в гр. Исперих
ADX Air Drill 49/19 пристига в базата на Агротайм техник в гр. Исперих

на земеделското производството. Така смята и Иван Иванов, управителят на голямата фирма Агротайм, гр. Исперих. Той обясни защо точно с аржентинската директна сеялка AGROMETAL ADX Air Drill 49/19 с торовнасяне ще започне през март сеитбата в слънчогледовите и царевичните ниви на дружеството.

Логистиката изисква внимателно отношение към машината
Логистиката изисква внимателно отношение към машината

По силата на приетия и влязъл в сила от миналата година петгодишен план на компанията тя ще пренастрои своята производствена дейност в растениевъдството и ще премине изцяло на безорни технологии. В резултат на това повече от една година специалисти на Агротайм са извършили

През есента беше първата сеитба с No-Till сеялката в полетата на Агротайм
През есента беше първата сеитба с No-Till сеялката в полетата на Агротайм

много сериозно и внимателно проучване

След работния ден. С машините на Agrometal фермерът може да бъде спокоен.
След работния ден. С машините на Agrometal фермерът може да бъде спокоен.

на комплекта машини за No-Till. Маркетингът се е прострял от Южна Америка през САЩ, Канада и Европа, за да достигне до Австралия. Отгледани са били, и документално, и пряко голям брой различни типове директни сеялки, като вниманието е било насочено преди всичко към страни, където безорната технология е най-добре развита поради наличието на огромни обработваеми площи, особено в зони от типа на пампаси и прерия.

Изборът е паднал върху машините на аржентинската, непозната у нас, фирма за селскостопанско машиностроене AGROMETAL с 50 години опит в механизацията на директната сеитба, непозната досега у нас. Иван Иванов отбеляза:

След като преминаваме на съвсем различна технология решихме и избрахме най-подходящата за целта сеялка - и за есенни, и за пролетни култури. При нея семето има оптимален контакт с почвата. Разположен в сърцето на аржентинските пампаси, заводът на AGROMETAL е открит през май 2004 г. и е един от

най-модерните и популярни в Латинска Америка

с екип от 370 инженери, технолози и оператори. В него се използват последно поколение индустриални технологии за различните процеси.
Резултат от гъвкавата симбиоза между съвременното агро- и електронно инженерство, уточнява Иванов, ADX-Air Drill 49/19 е истински пример на висока производителност и отговаря на изискванията, нараснали заради ковид кризата, за намаляване себестойността на продукцията и достигане на нужната в днешно време конкурентоспособност.

Още през есента на 2020 г. избраният от спецовете и консултантите на Иванов модел ADX Air Drill 49/19 е направил първия си сеитбен заход върху Агротайм полета с пшеница.

Премиерата е била много успешна

и сега през март отново директната сеялка ще работи и ще засее декарите със слънчоглед и царевица на фирмата.

Попитахме г-н Иванов, това възможно ли е: една и съща машина да извърши и двата вида сеитба? С утвърдителния си отговор управителят ни разясни, че всеки един фермер с по-развит машинно-тракторен парк може сам да направи пренастройка на сеялката и тя да работи отлично и в редови култури. Така мениджмънтът на Агротайм е решил, че след като се търсят продуктивни No-Till машини, продукцията на AGROMETAL е напълно подходяща за нашите нотилъри, а неин официален

представител за България ще бъде Агротайм Техник

дъщерна фирма за внос на иновативна агротехника с база в гр. Исперих в Лудогорието и със значителен ареал на дейност в Северна и Източна България.

Както ни съобщиха допълнително от отдела за развитие на AGROMETAL концернът е успял да материализира 50-годишния си опит в областта на сеитбената техника в тази високопроизводителна директна сеялка с торовнасяне. Серията ADX-Air Drill се различава от предишната APX по това, че позволява да се сее фино (дребно) и по-едро (грубо) зърно. При това машината достига високо качество за финото с пневматична система и за по-едрото - с механична система. Гъвкавите изсяващи ботуши и монтираният клапан на зърнения бункер позволяват точно копиране на терена на всякакъв вид стърнища и прецизно попадане на семето в подготвеното за него балансирано посевно легло.

Плод на съвременното дигитално инженерство, 12-редовата сеялка ADX-Air Drill 49/19 с работна ширина 9 м и междуредие 70 см е краен (за момента) продукт на high технологии за висока продуктивност. Тя е снабдена с

иновативна система за сгъване на ботушите

и на сеещата секция, което позволява да се транспортира без разглобяване, а ширината ѝ от 3,5 м дава възможност за безпроблемно движение по пътищата. Система за прехвърляне на тежестта намалява почвеното уплътнение по центъра на машината, като разпределя теглото на сеещите апарати равномерно. За да се осигури еднакво покълване по всички линии, колелата се поставят пред изсяващите апарати. Високата ѝ продуктивност оптимизира работния процес и осигурява пълното използване на кратките сеитбени прозорци.

Единичната система за копиране на терена намалява времето за сеитба. Осигурен е

автоматичен, чрез компютърни системи

мониторинг на линиите за сеитба, за торене и осигуряване на прецизност в променливата норма в употребата на използваните суровини. Необходима е тяга от 350 к.с. и нагоре в зависимост от състоянието на почвата и нейния тип, какъвто, например, е тракторът на Case IH от серията Magnum.

Сред предимствата и най-важните технически характеристики на сгъваемата сеялка ADX-Air Drill, представена вече на българския пазар от Агротайм техник, доминират няколко важни технически характеристики:

- перфектно се адаптира в различни култури;

- постига отлични резултати на всякакви почви;

- прецизно сее по-дребно и по-едро зърно при висока скорост;

- компютър задава сеитбената или торова норма на базата на заложени почвени карти;

- нормата на сеитба може да се променя в движение;

- ADX Air Drill 49/19 се „сгъва“ от работно в транспортно положение за 120 секунди;

- перфектно копира терена, независимо от растителните остатъци на повърхността.

ADX-Air Drill 49/19 позволява три варианта на работа. При първия скоростта се регулира от въртеливото движение на притъпкващото колело, свързано към датчик. Втората опция е работа с GPS датчик, който контролира скоростта. Третата възможност се изразява в задаване чрез компютъра на постоянна скорост, с която сеялката работи. При този вариант скоростта контролира количеството семена, които се подават.

Във всеки семепровод има сензор

който отчита дали семето наистина попада в почвата.
Междуредията се коригират в зависимост от нуждите на земеделеца. Целият капацитет на бункера от 6100 литра може целево да се използва само за сеитба на семена. Ако е разделен, капацитетът е 3660 л за семена и 2440 л за торове. Управлението на машината става посредством компютър CS-ORO TIM с платформа „Seed Sense 20/20 Precisiоn Planting“, монтирана в кабината на трактора. На компютъра на сеялката операторът с лекота задава сеитбената и торовата норма, които могат

в движение да се променят

благодарение на наличните в компютъра почвени карти.

Гъвкавите ѝ активни брани и изсяващи агрегати, мониторингът на редовете и междуредията, едновременното торене и управление на сеитбената норма са гаранция за надеждността на сеитбата. Такава е целта и на уникалната система, която позволява плътно копиране на терена във всякакъв вид стърнища. Всички системи за контрол на прецизността са електронни и леки за поддръжка. Маркирите за сеитба, свързани с технологията ISOBUS позволяват, когато сеялката сее и тори едновременно, операторът да има пълен контрол върху изсяването и полагането на семето в семенните легла, спазвайки точно зададената дълбочина и разстояния между редовете.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Иван Иванов, управителят на Агротайм, сподели, че сумирани, всички показатели и технически данни заедно с отличното съчетание на „цена-качество“ са най-добрият атестат за ADX Air Drill 49/19. Със сеялката се намаляват сроковете, оптимизират се времевите прозорци и се подобрява осезателно рентабилността на продукцията и конкурентоспособността на фермера. Това е доказано по мащабните полски площи на Аржентина, обработвани преди всичко по No-Till технологията. Те са добре балансиран инструмент за точна, интензивна работа и солидна основа за бъдещия висок добив. Убеден съм, че сеялката ще бъде добър помощник за българските фермери, преустройващи своето зърнено производство върху принципите на No-Till. Защото гарантира безупречна сеитба, засяване на повече декари за сезон и икономия на време. Спестява разходи от поддръжка и допълнителни обработки. Затова нейният избор е твърде важен, а с машините на Agrometal земеделците могат да са спокойни за бъдещата си реколта, изтъкна г-н Иванов.