Нашите студенти се реализират успешно във всички сфери на икономиката

https://www.24chasa.bg/novini/article/9494765 www.24chasa.bg

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ е държавна институция за висше образование с 98-годишна история и е един от предпочитаните български университети за подготовка на инженери и икономисти за транспортната индустрия. Обучава в степените „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Предлага професионална реализация във всички сфери на транспорта – автомобилна и железопътна техника, комуникационна и осигурителна техника, транспортно строителство, организация и управление на превозите, логистика, икономика на транспорта и др.

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” е доказал се университет в национален и международен мащаб, осигуряващ качествено обучение на своите студенти. Предвид получените специализирани познания в областта на транспортната дейност и нейната специфика, специалистите са изключително полезни и универсални не само за Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, “БДЖ” ЕАД, НК “Железопътна инфраструктура”, за фирмите от останалите видове транспорт – Център за градска мобилност ЕООД, “Метрополитен” ЕАД, автомобилни фирми и други, а и за предприятията от други сектори на икономиката – индустрия, търговия, инфраструктура услуги и други, и особено в поделенията на тези, които развиват и транспорта като спомагателна дейност.

КРАТКА ИСТОРИЯ:

• През 1922 г. с Указ на Цар Борис III се създава Държавно железопътно училище. До 1962г. то претърпява редица структурни промени.

• През 1962 г. е преобразувано в Полувисш железопътен институт - военно учебно заведение към Министерството на транспорта, като военният му статут е приравнен с този на военните училища към Министерството на отбраната. Завършилите училището получават офицерско или старшинско звание.

• През 1984 г. институтът се трансформира в Висшето военно транспортно училище „Тодор Каблешков“, което се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България.

• През 2000 г. със закон на Народното Събрание училището е девоенизирано и преименувано във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ със статут на държавно висше специализирано учебно заведение към Министерството на образованието и науката.

УЧЕБНА БАЗА:

Студентите имат възможност да учат в академичен комплекс, обхващащ площ от 160 декара, включващ 4 учебни корпуса, с 28 специализирани кабинета, над 50 лаборатории, 77 учебни, лекционни, езикови и компютърни зали, аула, както и тренажори. Кампусът в който е разположено ВТУ „Тодор Каблешков“, е с денонощна охрана и включва студентски общежития, столова, кафе-клуб, тенис кортове, футболни игрища, както и обширно парково пространство за отдих.

ФАКУЛТЕТИ:

1. „Транспортен мениджмънт“

2. „Техника и строителни технологии в транспорта“

3. „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта“

СПЕЦИАЛНОСТИ:

„Бакалавър“

• Технология и управление на транспорта

• Индустриален мениджмънт

• Сигурност и безопасност в транспорта

• Икономика на транспорта

• Счетоводство и анализ в транспорта

• Автомобилна техника

• Двигатели с вътрешно горене

• Комуникационна и осигурителна техника

• Комуникационна и компютърна техника и системи

• Електроенергетика и електрообзавеждане

• Електромобили

• Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт

• Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен

• Железопътна техника

• Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

• Транспортно строителство

• Корабоплаване

• Корабна механика

• Киберсигурност в транспорта

„Магистър“

• Технология и управление на транспорта

• Транспортен мениджмънт и логистика

• Управление на проекти

• Икономика на транспортна фирма

• Икономика на транспорта

• Икономика на малките и средни предприятия

• Комуникационна и осигурителна техника

• Мрежова и информационна сигурност

• Електроенергетика и електрообзавеждане

• Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници

• Електромобили

• Транспортна техника

• Автомобилна техника

• Двигатели с вътрешно горене

• Автотехническа експертиза

• Железопътна техника

• Транспортно строителство

• Инженерна логистика и строителна техника

• Геотехника и инженерна геология

• Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност

• Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения

• Експлоатация на тунелопробивни машини

• Строителство на газо- и нефтопроводи

• Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения

• Автоматизирано проектиране в машиностроенето

• Управление на рискови технологични процеси

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Адрес: 1574 София, ул. „Гео Милев“ N 158

www.vtu.bg