Русенският университет - 76 години традиции, лидерство и иновации

https://www.24chasa.bg/novini/article/9522745 www.24chasa.bg

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е висше учебно заведение с дълголетна история. Вече седемдесет и шест години неговата академична общност успява да се справя умело с предизвикателствата, които поставя пред нея съвремието. Високите постижения на висшето училище са плод на неуморната работа на студенти и преподаватели. Благодарение на техния всеотдаен труд, университетът е формирал силен потенциал за национално и международно лидерство във висшето образование. Името му е разпознаваемо и авторитетно, както у нас, така и в чужбина. Това го прави желан партньор в множество проекти с национално и международно участие. Инициатор е на тематични мрежи в областта на компютинга и членува в множество международни организации.

Университетът винаги е бил верен на девиза си: „С лице към знанието, младостта и бъдещето!“

Негова гордост е създаването на първата в България платформа за електронно обучение E- Learning Shell, първият уеб базиран курс, първата виртуална лаборатория, а по- късно и първите видео лекции. Всичко това е направено в началото на века, много преди пандемичната криза. Подготовката, която има университетът в тази област и силата на неговия научен потенциал осигуриха възможността за безпроблемно преминаване към онлайн обучение. Извършена е цялостна дигитализация на учебния процес. Осигурен е достъп до ресурсите на електронната библиотека на Русенския университет. Придобитият опит бе споделен с други висши учебни заведения у нас и в чужбина, включително и университети от Централна Азия, които изпратиха множество благодарствени писма.

Новите условия наложиха, не само електронното обучение, но и онлайн провеждането на множество научни форуми и събития на международно и национално ниво, в които университетът бе домакин или партньор.

Усилията и постиженията на ректорското ръководство и цялата академична общност не останаха незабелязани и университетът бе класиран на престижното трето място в независимата рейтингова система UniRank. Ранжирането е направено на базата на независими източници в Интернет пространството и не включва данни, подадени от самите университети.

Висшето училище откликва на необходимостта от разработване на проекти със социално и хуманитарно значение. Скорошен пример е Хакатон на тема „Икономическо овластяване на жени, жертви на домашно насилие“. В него студенти от Русенския университет работиха, за да създадат решения, които помагат на жени - жертви на насилие, да бъдат независими и овластени.

Друг мащабен проект, на който Русенският университет е координатор е, “Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда- 5D ALLIANCE”. Висшето училище е един от 13-те нови обекта, част от националната пътна карта за научна инфраструктура. Русенската Алма Матер си партнира със седем университета, институти на БАН и няколко бизнес единици. Основната цел е изграждане на дигитална инфраструктура за Дунавския макро- регион и мрежа с европейски университети и други инфраструктури.

Университетът участва в множество проекти, свързани с Дунавския макро- регион. Той е най-голямото българско висше училище по поречието на река Дунав с ключово значение в трансграничния регион и Дунавското пространство. Със своите филиали в Силистра, Видин и Разград университетът формира Академична дунавска ос. Висшето училище има солиден международен авторитет и широко развита мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от Европа, САЩ, Япония, Русия и много други. Разполага с модерни учебни зали и лаборатории и множество професионални и културни студентски клубове.

Университетът предлага обучение по 50 бакалавърски, над 80 магистърски и 52 докторски програми в 23 акредитирани професионални направления от областите на висшето образование.

Условията за прием в университета са обявени в Справочника на кандидат-студента за 2021 г., публикуван на интернет страницата на висшето училище - www.uni-ruse.bg. Предоставена е възможност за онлайн кандидатстване, явяване на предварителни изпити и предварително записване на адрес: https://online.uni-ruse.bg/.