След тест на пазара с 300 млн. лв. държавата тегли нови 200 млн. дълг

https://www.24chasa.bg/novini/article/9523256 www.24chasa.bg

Финансовото министерство се надява тази година да тегли дълг с поне нулева лихва, ако не и отрицателна.

Седмица след като пласира държавни ценни книжа за 300 млн. лв., финансовото министерство си поръча нов аукцион. Този път то предлага пакет от петгодишни съкровищни бонове за 200 млн. лв. при нулева годишна лихва. БНБ вече е насрочила новия търг за 22 февруари, седмица след първия за тази година, който беше в понеделник.

Преди два дни финансите продадоха 10-годишни облигации с падеж 17 август 2031 г. при среднопретеглена годишна доходност от 0,14% при първоначално обявена лихва от 0,1%.

В аукциона участваха 9 първични дилъра на ДЦК. Традиционно най-голямо количество придобиха банките – 66,7% от всички книжа, следвани от застрахователните дружества с 20,7%, пенсионни и гаранционни фондове – 6,7%, договорни фондове с 2,6%, а други инвеститори са придобили 3,3%, съобщиха от финансовото министерство.

Очевидно, след като тестваха пазара, експертите на финансовия министър Кирил Ананиев смятат, че той е благоприятен за постигане на поне нулева лихва, която е по-вероятно да бъде получена за петгодишните облигации, тъй като са краткосрочни в сравнение с 10-годишните.

Два са факторите, които обясняват благоприятната ситуация. Единият е свърхликвидността на банките и други инвеститори, съчетан със стагнацията на икономиката, поради което трезорите държат част от свободните си пари в БНБ.

Вторият е, че лихвата, която БНБ предлага за тях, от доста време е отрицателна и се движи около -0,7%.

През миналата година финансовото министерство опита да продаде дълг за 200 млн. лв. при лихва 0,01%, но аукционът бе отложен заради пандемията. Година по-рано - през 2019 г., бе продаден пакет от 20-годишни бонове при лихва 0,32%.

За първи път бонове с отрицателна доходност бяха продадени през 2017 г. , когато беше пласирана емисия 4-годишни ДЦК при -0,19% лихва.

Според Зaкoнa зa държaвния бюджeт за 2021 г. прeз тaзи гoдинa новоемитираният дълг не може да бъде над 4,5 млрд. лв.

През първата година от пандемията продажбите на вътрешния пазар бяха за 1,2 млрд. лв. Прeз ceптeмври зaрaди пaндeмиятa бe изтeглeн и 5 млрд. лв. зaeм oт мeждунaрoднитe пaзaри - зa първи път oт 2016 г. насам. Парите постъпиха във фискалния резерв, за да се покрие очакваният бюджетен дефицит.

По данни на финансовото министерство в края на декември 2020 г. размерът на фискалния резерв е 8,6 млрд. лв. при 12,6 млрд. лв. в края на ноември. Хазната завърши миналата година с дефицит от 3,5 млрд. лв.