КФН разреши на французи да станат мажоритарни собственици на „Спиди“

https://www.24chasa.bg/novini/article/9526094 www.24chasa.bg

Комисията за финансов надзор разреши на френската „Геопост“ да стартира процедурата по придобиване на 4 043 640 броя акции, но не по-малко от 2 419 929 броя, от капитала на „Спиди“ от останалите акционери на дружеството. Решението е взето на последното заседание на финансовия регулатор. От съобщение на инвестиционния посредник „Елана Трейдинг“ става ясно, че процедурата ще стартира на 18 февруари и ще приключи на 17 март.

В края на януари френската „Геопост“ съобщи, че е решила да упражни правата си по договор като увеличи дела си до значително мажоритарно участие в „Спиди”. Договорът между двете компании е от 2014 г. , французите имат намерение да придобият минимум 45% от издадените и регистрирани акции на куриерската компания. Предлаганата цена за акция е 58,67 лв.

Комисията за финансов надзор
Комисията за финансов надзор

Към момента „ГеоПост“ притежава пряко 1 333 979 акции с право на глас, което е 24,8% от капитала на „Спиди“. С одобреното от регулатора търгово предложение френската компания иска 4 043 640 броя акции, представляващи 75,19% от гласовете в общото събрание на „Спиди“.

В предложението си, одобрено от финансовия регулатор, бъдещият мажоритарен собственик съобщава, че не планира преобразуване, промени в капитала или в основната дейност и финансовата стратегия на двете дружества. Промени обаче ще има в Съвета на директорите, в който ще влязат мениджъри от „Геопост“ и значителен брой независими членове.