Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Ви обещава: Вашето бъдеще Ви очаква в нашите аудитории

https://www.24chasa.bg/novini/article/9529755 www.24chasa.bg

Станете част от голямото академично ято на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас!

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас Ви кани да станете част от неговата голяма академична общност. Препятствията от изминалата година ще отшумят, но нашите аудитории и семинарни зали ще останат все така гостоприемни. Очакваме да откриете своето призвание сред широкия спектър от професионални направления и специалности, които Ви предлагаме. Над 30 бакалавърски и 30 магистърски програми, както и 9 - за придобиване на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в 18 професионални направления Ви дават възможност за богат избор и шанс да се реализирате на съвременния пазар на труда с придобитите тук солидни знания и компетенции. Сред тях са специалности, които ще ви направят търсени, ценени и отлично заплатени специалисти.

Вие принадлежите към новото „дигитално поколение? – Вашето място е в нашите специалности, които ще Ви подготвят за най-иновативните изисквания на съвременния свят: “Медицинска електроника“, която подготвя инженери с компетентности за технологична, конструкторска, монтажна и ремонтна дейности в областта на медицинските електронни и информационните системи и технологии; „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно инженерство“ и магистърски програми по „Софтуерни технологии“, „Компютърни системи и технологии“ и „Изкуствен интелект и виртуална реалност“, както и докторска програма по „Компютърни системи и технологии”. За обучението по тези специалности Университетът разполага със специализирани лаборатории в областите на интелигентните системи, компютърните комуникации, компютърна периферия, компютърни архитектури, вградени системи и мултимедиии. Студентите имат летен стаж в авторитетни фирми и им се предлага уникалната възможност да участват в организацията на хакатон, който се състои два пъти годишно и събира програмисти, дизайнери, специалисти и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване. Домакин на "Хакатон Бургас" е Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в партньорство с Община Бургас и други институции и фирми.

Университет

Желаете да се посветите на най-хуманните професии, свързани с човешкото здраве и лечение? - Изберете „Медицина“ с придобиване на ОКС „Магистър”, бакалавърските специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Лекарски асистент” и „Здравен мениджмънт”, или „Рехабилитатор” за ОКС „Професионален бакалавър”. В момента те подготвят едни от най-дефицитните специалисти у нас, които обезпечават научни, хуманни, легитимни здравни услуги в публичния, обществения и частния сектор на здравните и медикосоциалните грижи.

А може би мечтаете да опознаете как е „направен“ светът, да спасите Земята и нейната природа? – Тогава изберете специалностите „Екология и опазване на околната среда“ , „Екология и екологичен мениджмънт“, „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, „Биотехнологии“ и „Хранителни биотехнологии“, „Химия на козметичните и повърхностно активните вещества”, както и класическа „Химия“, които са все по-актуални в условията на опасно замърсения свят и климатичните промени и Ви подготвят за най-новите тенденции в кръговата и синята икономика. Лабораториите, в които се извършва обучението, са оборудвани в съответствие със стандартите за провеждане на експериментални изследвания.

Желаете да решавате най-актуалните проблеми, свързани с модернизирането на техниките и технологиите на съвременното общество? Предлагаме Ви да запишете една от следните специалности: „Инженерни материали“, „Технология на материалите и мениджмънт”, „Химични технологии“, „Химично инженерство“, „Технология на водата“, „Технология на нефта и газа“, „Електроника“, „Техника и технологии в транспорта“ - бакалавър и магистър. Материалната ни база подсигурява обучението на студентите със специализирани и компютърни лаборатории, автомобилен сервиз, стендове, макети на възли, механизми на автомобили, продуктопроводи. Практически и лабораторни упражнения се провеждат в бази на фирми за автомобилна техника и пристанища в Бургас.

Обичате да общувате с подрастващи, да работите с хора, да се чувствате посветени в сферата на езиците, културата и историята? – Спрете се на изключително търсените през последните години педагогически специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, и „Социална педагогика“. Или пък се доверете на класическите хуманитарни специалности с квалификация „учител“ - „Българска филология“, „Български език и история“ и „История и философия”.

Иска Ви се да ви наричат „мениджър“, „маркетинг-специалист“ или да помагате на хората да пътуват и да опознават нови места? – Вашето място е в бакалавърските специалности „Стопанско управление“, „Маркетинг“, „Туризъм“ и „Индустриален мениджмънт“ или като колежани в „Организация и управление на хотела и ресторанта“ и „Управление на туроператорската и турагентската дейност“.

А ако смятате, че се нуждаете от обучение за повишаване квалификацията Ви като педагози, то можете да направите това в Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти и да придобиете професионално-квалификационни степени.

За всички наши студенти има възможност за настаняване в студентско общежитие. Предлагат им се и атрактивни извънаудиторни занимания по музика и изобразително изкуство, в клубове по предприемачество, участие в ежегодни студентски научни конференции, в срещи с работодатели, с представители на бизнеса и практиката и участия в разработване и осъществяване на научни проекти.

Толкова много възможности, а ще ви ги осигури само един правилен избор – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас!