Втората пенсия поне 45 лв. наесен, но само 20% от първите 17 000 жени ще я получат (Графика)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9531011 www.24chasa.bg
Председателят на социалната комисия на НС Хасан Адемов слиза от парламентарната трибуна след свое изказване. Той бе един от малкото депутати, взели участие в дебатите. СНИМКА: Велислав Николов

Половината от тях ще взимат парите си разсрочено

Може да се ползва 1 г. предварително, но ще се наследява само при част от продуктите

Пожизнената втора пенсия, която ще плащат частните фондове от тази есен, ще е поне 45 лв. през 2021 година.

Тази сума обаче ще могат да достигнат едва 20% от първите 17 хил. жени, които ще придобият право да я получават през тази година.  В тази групата влизат и 10-15%, които ще могат да взимат между 45 и 200 лв. на месец.

Пожизнената

пенсия е един

от трите

пенсионни

продукта,

които частните пенсионни фондове трябва да предлагат на осигурените в тях над 3 млн. души, родени след 1 януари 1960 г.

Видовете частни пенсии вече са разписани в Кодекса за социално осигуряване, след като в четвъртък депутатите приеха окончателно промените в него, свързани с фазата на изплащането. Текстовете отлежаваха повече от 3 г., а в началото на януари бяха внесени от правителството за обсъждане в Народното събрание. Предложения на Комисията за финансов надзор, вкарани в последния момент, допълнително забавиха приемането на промените в Кодекса за социално осигуряване.

Пожизнена пенсия ще се изплаща, когато размерът на пенсионните спестявания на осигурения във втория стълб позволява отпускане на пенсия в размер, който не е по-малък от 15% от размера на минималната пенсия за стаж и възраст за съответната година. Това означава, че при 300 лв. минимална пенсия за 2021 г. втората пенсия би била не по-малка от 45 лв. на месец.

Сметките на пенсионните дружества показват, че около 20-30% от хората ще получат пожизнена пенсия от втория стълб, която

се очаква да

бъде между

45 и 200 лв.

Такова плащане ще е възможно само за най-богатите пенсионери, които имат натрупани поне 10 хил. лв. в партидите си, за да стигнат за 18 г. живот с пенсия.

Пожизнената пенсия ще има три варианта - без допълнителни условия, с гарантиран период на изплащане и такава с разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст. Периодът на гарантирано изплащане може да бъде от 2 до 10 години - по избор на осигуреното лице.

Каква точно пожизнена пенсия ще получава конкретният пенсионер, трябва да се договаря между него и пенсионно-осигурителното дружество.

Размерът на пожизнената пенсия ще се определя според натрупаните в индивидуалната партида средства, допълнени при необходимост до брутния размер на преведените вноски. Ще се гледат и таблиците на НСИ за смъртност и средна продължителност на живота, както и технически лихвен процент, който ще определя Комисията за финансов надзор.

Гарантираният размер на общите плащания по втората пенсия ще е равен на брутния размер на направените осигуровки. Това означава, че при размер на партидата, по-малък от направените през годините вноски, фондовете ще трябва да върнат поне част от удържаните такси върху осигуровките.

Хората с втора пенсия ще могат да си я получат и по-рано - година преди да навършат възрастта за пенсия от НОИ. Условието обаче е парите в партидата им да позволяват отпускането на пожизнена пенсия поне равна на минималната. Т.е. през тази година това са 300 лв., но сметките показват, че за нея са нужни над 60 хил. лв. в партидата.

Разсрочено

плащане на

втората пенсия

е вторият

продукт

Той ще се предлага от пенсионните фондове, когато парите в партидата не стигат за пожизнена пенсия, но надвишават три пъти размера на минималната. Т.е. от есента този продукт ще е възможен за хората, в чиито партиди има натрупани поне 900 лв.

В този случай месечното плащане не може да бъде по-малко от 15% и по-голямо от минималната пенсия за стаж и възраст. Или

разсрочената

втора пенсия

трябва да е

между

45 и 300 лв.

Това ще е и най-масовото плащане за първите кохорти пенсионери, като се очаква това да са поне половината от тях.

При разсроченото плащане на втората пенсия то ще се спира, след като свършат парите в личната партида.

За най-бедните хора, в чиито партиди са натрупани по-малко пари, отколкото е размерът на 3 минимални пенсии, пък е предвидено еднократно получаване на парите.

Очаква се около

20% от първите

жени да получат

спестяванията си

наведнъж,

като става дума за средства до 900 лв. през тази година.

В края на миналата година депутатите промениха и формулата за намаление на държавната пенсия, която вече включва като фактори 12-процентната осигуровка от държавата в Националния осигурителен институт и годините стаж без вноски в частните фондове.

Новата формула би трябвало да дава

около 9%

намаление на

пенсията от

НОИ от 1

септември

2021 г.

Първите пенсионери, които ще взимат минимална пенсия от НОИ - 300 лв., нямат полза да прехвърлят партидите си в държавното осигуряване, защото ще загубят парите си от частния фонд, без това да се отрази на плащането от НОИ, казват експертите на частните фондове.

За хората, които ще получат тавана от 1440 лв. от НОИ, също щяло да е по-изгодно да останат в частните пенсионни дружества. Причината е, че у нас все още има максимален размер и те няма как да получат повече от закованата сума. (Какви са новите правила за прехвърляне на партидите от фондовете към НОИ - виж надолу)

При смърт на пенсионера наследниците му вече ще имат право на дължимите средства, но само ако избраният продукт е пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане.

Ще се наследяват и средствата, в случай че пенсията се плаща разсрочено. Тук депутатите разшириха кръга по Закона за наследниците и

парите вече ще

могат да се

наследяват и

по сребърна

линия - братя

и сестри

Пенсиите ще се актуализират веднъж годишно, като това ще става с не по-малко от 50% от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата и техническия лихвен процент.

За разлика от държавната пенсия, която може да се актуализира само нагоре,

вторите пенсии

може и да се

намаляват

при лоши резултати. Комисията за финансов надзор бе против това предложение, защото така пенсионерите ще носят изцяло риска от инвестирането на средствата. ГЕРБ в крайна сметка намери баланс и бе бе прието, че дружеството първо ще използва резервите си и тогава ще компенсира лошите инвестиции с намаление на пенсии. За целта се обособи сметка във фондовете, в която ще отива част от дохода от инвестициите.

Ако към момента на пенсионирането в индивидуалната партида има по-малко средства от брутния размер на преведените осигурителни вноски за лицето, партидата ще бъде допълвана до него, приеха още депутатите. Не се прие предложението да се гарантира брутният размер на осигуровките, но индексиран с натрупаната междувременно инфлация. “На пръв поглед звучи чудесно и прекрасно, но за да се случи това, трябва да има фонд, който да гарантира това, както и промени в текстовете”, каза шефът на социалната комисия Хасан Адемов, който бе един от малкото депутати, участвали в дебата.

Пенсионните дружества ще могат да предлагат на клиентите си програми за лоялност - съвместно с търговски вериги, финансови институции, оператори на комунални услуги и др. Дружествата ще събират и такса до 0,5% върху нетните активи във фондовете за изплащане, където ще се прехвърлят партидите след започване на плащанията.

При придобиване право на допълнителна пенсия осигуреното лице има право да получи при поискване информация за размера на натрупаните средства по индивидуалната му партида, приеха още депутатите.

Социалното министерство ще трябва да направи анализ на новите промени до края на 2025 г.

Първите 200 хил. жени могат да се прехвърлят в НОИ до края на юни

До 30 юни тази година хората, изпуснали 5-годишния срок, ще могат да прехвърлят към Националния осигурителен институт партидите си от универсалните частни фондове. Става дума за жени, родени между 1960 и 1964 г.

Отсрочката бе гласувана в края на миналата година с бюджета за 2021 г. В сряда с промените в Кодекса за социално осигуряване тази възможност бе дадена и за прехвърляне от НОИ към частни пенсионни фондове. Според данни на фондовете това са около 200 хил. жени.

За останалите над 3 млн. българи, осигурени в частните фондове, депутатите приеха сложна схема за прехвърляне на парите за втора пенсия към НОИ.

От 1 януари 2022 г. до

31 декември 2025 г.

прехвърлянето на парите в НОИ ще става не по-късно от 1 година преди навършването на възрастта за пенсия.

От 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. партидите ще може да се местят в НОИ не по-късно от 2 г. преди навършването на възрастта, а от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 г.

От 1 януари 2036 г. до

31 декември 2037 г.

срокът е не по-късно от 4 г., а от 2038 г. се връщат петте години.

БСП отново предложи в пленарната зала възможността за прехвърляне в НОИ да се даде до последния възможен момент, когато човек вече може да сметне пенсията си, но управляващите не приеха идеята. По този начин хората ще имат право на информиран избор, а няма да се лутат и да не знаят какво да направят с парите си, аргументира предложението си социалистът Георги Гьоков.

Предлагате хората да могат да местят средствата си по всяко време, но без да си давате сметка, че

това крие

определени

рискове

През периода, в който средствата са прехвърлени в НОИ, няма инвестиции и доходност. Разбирам, че за вас е важно да има свобода, но е важно да има предвидимост и съответната доходност, обясни шефът на социалната комисия Хасан Адемов от ДПС.

“Предложенията на БСП за прехвърляне на партидите до последния момент и без ограничение звучи много добре и популистки. Непрекъснатото и произволно прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране на елементи от пенсионната система и нарушаване на нейната стабилност”, отвърна от трибуната и Светлана Ангелова от ГЕРБ.