Интерконекторът България-Гърция отваря пазара на газ за нови източници от 3 континента

https://www.24chasa.bg/novini/article/9565980 www.24chasa.bg
Екипите на терен работят усилено, за да спазят ангажимента газовата връзка да е готова до края на 2021 г.

Изпълнителят на договора за строителство на газовата връзка пое ангажимент пред българското правителство да завърши 182-километровото трасе до края на 2021 г.

Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB) е един от основните приоритетни проекти за България в сектор “Енергетика”. Интерконекторът е с обща дължина от 182 км и планиран капацитет от 3 млрд. куб. м/г с възможност да бъде увеличен до 5 млрд. куб. м/г при наличие на пазарен интерес. IGB ще свърже газопреносните системи на Гърция и България при градовете Комотини и Стара Загора, позволявайки достъп до нови източници на природен газ и LNG.

Готовите участъци вече се полагат в траншеята.
Готовите участъци вече се полагат в траншеята.

Проектът е стратегически както за двете държави, които участват в неговата реализация, така и за целия регион на Югоизточна Европа. Благодарение на своето географско разположение IGB ще бъде нова входна точка за внос на природен газ за Европа от други континенти.

Това ще промени позициите на България на газовата карта на региона, гарантирайки нови източници на газ и повишена сигурност на доставките, елиминирайки зависимостта на страната от един-единствен източник на природен газ. Разработването на новия маршрут ще доведе до засилена конкуренция и повишен търговски интерес, което ще има и пряк ефект върху крайните потребители – така те ще имат възможност да се възползват от по-конкурентни и оптимални цени.

Проектът IGB се реализира от съвместното инвестиционно дружество Ай Си Джи Би АД (ICGB), в което акционери с равни дялове са БЕХ и IGI Poseidon. Общата стойност на проекта възлиза на 240 млн. евро – 46 млн. са предоставени от акционерите, 45 млн. са предвидени по Европейската енергийна програма за възстановяване, 110 млн. се отпускат като заем от ЕИБ с държавна гаранция, а 39 млн. са гарантирани по ОП “Иновации и конкурентоспособност”.

Газопроводът е в необратима фаза на реализация – работата по физическото изпълнение напредва активно от края на 2019 г., преминати са редица одитни процедури от финансиращите институции и към момента сериозна част от общите средства са усвоени.

След успешно изпълнени процедури и одити два транша от дългосрочния заем от ЕИБ на обща стойност 60 млн. евро вече са усвоени, като е изпълнено и първото междинно искане към ЕЕПВ за безвъзмездно финансиране на стойност 6,4 млн. евро. В първия ден на месец март бяха усвоени още 28,5 млн. евро в резултат на одобрено първо междинно искане към ОПИК за безвъзмездно финансиране.

Голяма част от активната фаза на строителството съвпада с разрастването на пандемията от COVID-19 и наложените ограничителни мерки в цяла Европа, което неминуемо оказва своето влияние върху предварително заложените темпове на изпълнение, планираните доставки на оборудване и ангажирането на работници и експерти от други страни. Въпреки това за изминалата 2020 г. реализацията на проекта бележи сериозен напредък, а работата от началото на 2021 г. продължава с добри темпове.

Към края на февруари цялото 182-километрово трасе е разчистено и подготвено за последващи дейности. Договорът за производство и доставка на планираните количества линейни тръби вече е успешно приключен, изпълнено е и геодезичното заснемане на цялото трасе. Над 135 км тръби са разнесени по трасето, като 105 км от тях вече са заварени посредством ръчни, автоматични и хибридни заварки. Процесът по заваряване продължава, изпълнява се и подготовката на студено огънати колена.

Екипите на терен напредват с изкопаването на траншеята и полагане на вече заварените участъци, последвано от обратно засипване. 55 км заварени тръби вече са положени. Прдстоят и и други важни задачи за изпълнение – поради географските особености и одобрения маршрут на трасето на IGB част от газопровода ще минава под коритото на река Марица и язовир “Студен кладенец”. Това ще се случи чрез един от най-сложните процеси в практиката на този тип проекти – хоризонтално насочено сондиране.

Процесът ще се извършва в точно определен времеви прозорец, съобразен с екологичните изисквания за региона и в синхрон с най-добрите стандарти в бранша.

Дейността няма еквивалент в България и не е изпълнявана до момента, поради което е възложена на един от световните лидери на пазара като гарант за качество на изпълнението.

Проектът разчита на системната подкрепа от страна на правителствата на Гърция и България. В началото на февруари българският премиер Бойко Борисов посети лично един от работните участъци по трасето на интерконектора, като получи уверението на фирмата строител, че нейният ангажимент по договор ще бъде завършен до края на 2021 г. Българската страна се ангажира със съдействие за разговори с Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и европейските фондове с оглед на възможности за ускоряване на отпускането на средства за плащания по проекта, което ще допринесе за оптимизиране на сроковете по изпълнението на някои от основните дейности.

Реализацията на интерконектора ще позволи свързването на газопреносните мрежи на двете държави, което ще осигури на България свързаност с Южния газов коридор – една от основните оси за доставки на газ за Европейския съюз. Това е и една от основните причини IGB да бъде изведен сред седемте най-приоритетни проекта в рамките на общността като част от общата визия на съюза за по-сигурна, свързана и енергийно независима Европа. Газовата връзка е в синергия с ключови мащабни енергийни проекти като TAP и TANAP, както и с планирания LNG терминал при Александруполис, в който българската страна се включи като акционер. Въвеждането на IGB в експлоатация ще даде на България достъп до природен газ от Азербайджан, САЩ, Израел, Египет и други държави, затвърждавайки позицията на страната ни като незаобиколим фактор на енергийната карта на региона.