Държавата вече няма да плаща осигуровки на колцентровете

https://www.24chasa.bg/novini/article/9575791 www.24chasa.bg
Колцентровете и в момента се възползват най-вече от съкратени административни срокове, а складовете - и от помощ за придобиване на имот. Понеже те са разположени в градовете, обикновено не се възползват и от подкрепа за изграждане на инфраструктура.

Промяната не важи със задна дата

Насърчителната мярка от държавата за частично възстановяване на здравни и социални осигуровки на служителите вече няма да се прилага за колцентрове, складове и неспециализирани офис дейности.

Такава промяна в правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите е направена още през ноември миналата година. Според Министерството на икономиката тези дейности с по-ниска добавена стойност се изключват за сметка на такива с по-висока.

Мярката за

възстановяване

на осигуровките

е от 2013 г.

Тогава в нея са включени повече сфери, за да може да се развие секторът на услугите у нас. Тя наистина е помогнала за това много компании да дойдат в България, които тогава са започнали с колцентрове. Но с времето фирмите изнесоха у нас административни дейности, които изискват по-квалифицирана заетост, свързана със счетоводство, HR, данъчни консултации и др., обясниха за “24 часа” от икономическото министерство. И тъй като ресурсът по Закона за насърчаване на инвестициите е ограничен, а секторът на услугите еволюира с времето, е взето решението за намаляване на обхвата на мярката.

Тя няма да се прилага със задна дата - тоест проектите, които са сертифицирани при условията преди изменението на правилника, ще могат да ползват мярката, ако е била предвидена при сертифицирането.

Колцентровете и в момента се възползват най-вече от съкратени административни срокове, а складовете - и от помощ за придобиване на имот. Понеже те са разположени в градовете, обикновено не се възползват и от подкрепа за изграждане на инфраструктура.

С промени в Закона за българското гражданство обаче се въвежда друга мярка в подкрепа на инвеститорите. Според нея предприемачите от страни извън ЕС ще имат бърз достъп за пребиваване в България чрез т. нар. стартъп виза.

Основната цел на новия инструмент е да привлече инвестиции в регистрирани у нас дружества, развиващи продукти с висока добавена стойност чрез предоставяне на възможност за получване на разрешително за продължително пребиваване. Според асоциацията на стартиращите компании BESCO след 10 години

в България

може да идват

по 300 стратъпа

годишно

В момента такива компании били основно от ЕС чрез инвестиции от български фондове за дялово и рисково финансиране и дигитално номадство.

“Липсват данни за това колко стартъпа годишно влизат в ЕС, но вярваме, че България има потенциала да вземе съществена част от тях. В момента годишно в страната ни се създават между 200 и 300 стартъпа. От чужбина идват не повече от 30, които започват да правят бизнес от тук. Постигайки тази цел, ние бихме удвоили сегашната норма”, посочват от стартъп асоциацията.