Трекляно - със 754 лв. на човек капиталова субсидия, Бургас - с 10 лева

https://www.24chasa.bg/novini/article/9609979 www.24chasa.bg
Село Трекляно е център на най-малката община в България, която има годишни приходи от едва 70 хиляди лева и по 754 лв. на човек капиталова субсидия. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Ръстът е 10-15% на годишна база

Средствата, които всяка година държавният бюджет отпуска на общините за капиталови субсидии, са разпределени изключително неравномерно, като по правило в малките и изостаналите общини са големи спрямо населението, докато в развитите и големите са десетократно по-малки. Това показват няколко анализа на Института за пазарна икономика (ИПИ) от серията “256 истории за икономика”.

Субсидията за капиталови разходи на общините са парите, които държавата отпуска за придобиване, реконструкция и основни ремонти на дълготрайни активи, например сгради, общински пътища и инфраструктура и т.н. В тях не се включва финансирането по европейски проекти, което през последните години е по-съществената част от тези разходи.

Според бюджета за 2021 г. първенец по капиталова субсидия е кюстендилската община Трекляно, на която се падат по 754 лв. на човек от местното население. На другия полюс е община Пазарджик с 5 лв. на човек, като в този край на класацията изобилства от общини, които са големи областни центрове. Такива са например Пловдив (8 лева/човек), Варна, Добрич, Столична и Ямбол (по 9 лева/човек) и Бургас (10 лева/човек).

Любопитното е, че община Трекляно е най-малката община в България с население едва 780 души и годишни приходи около 70 хиляди лева. Според Закона за административно-териториалното устройство на България община не може да се създаде при население под 6000 души, но законът не се прилага по отношение на вече съществуващите общини.

Другите общини, които получават несъразмерно голяма капиталова субсидия на глава от населението, също са малки и слаборазвити. Такива са например пазарджишката Лесичово (376 лева/човек), пернишката Ковачевци (355 лева/човек), кюстендилската Невестино (350 лева/човек) и др. Повечето от общините с високи капиталови субсидии според класацията на ИПИ се намират или по границата със Сърбия, предимно на север от Стара планина, или в Родопите.

При всички общини се наблюдава повишаване на размера на целевата капиталова субсидия в държавния бюджет за 2021 г. в сравнение с този за 2020 г., като ръстът е много равномерен – 238 от тях попадат в диапазона на увеличение с 10-15%. Само една община – Стрелча – е с над 30% ръст, а най-нисък е той в Бойница – 5,3%.

Изследването на този показател се прави от ИПИ за първи път през 2019 г. и тогава почти същите общини водят по размер на тази субсидия, но все пак максималните тогава са били около 400 лв. на човек.