Държавата пуска ДЦК за 300 млн. лв. с 0% лихва

https://www.24chasa.bg/novini/article/9614343 www.24chasa.bg
Аукционите за ДЦК се провеждат в БНБ по правила, определени от финансовото министерство. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Аукционът ще се състои на 22 март

На 22 март БНБ ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации на стойност 300 млн. лв. при фиксиран годишен лихвен процент 0,00%, съобщиха от централната банка. За дата на плащане е определен 24 март.

Става въпрос за облигации със срочност 5 години от отворен тип с падеж 24 февруари 2024 г. Това са ДЦК от серията BG 20 300 21 112, която бе пусната на 24 февруари 2021 г.

Това ще бъде четвъртият аукцион от началото на годината, като при първите два най-голяма активност имаше от страна на банките. При петгодишните облигации, предложени в края на февруари, беше постигната дори отрицателна доходност.

На проведения на 8 март търг, който беше трети за тази година, държавата предложи за продажба 10,5-годишни ДЦК за 200 млн. лева с падеж 17 август 2031 г.

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки, подадени тогава, защото според ведомството не е постигната оптимална възможна цена за финансиране, като се има предвид състоянието на бюджета и наличният фискален резерв.

Според последните данни дългът на подсектор “Централно управление” към края на януари 2021 г. възлиза на 28,955 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт е 23,2%. Размерът на фискалния резерв е 9,7 млрд. лева.

От началото на 2021 г. държавата е емитирала на вътрешните пазари нов дълг в размер на 500 млн. лева. Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за годината е 4,5 млрд. лева и до края на 2021 г. на разположение остават 4 милиарда.

В периода 15-22 февруари финансовото министерство пусна две дългови емисии. Едната е нова емисия 5-годишни ДЦК за 200 млн. лева при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17% и при 0,00% фиксиран годишен лихвен процент. Другата е 10,5-годишна емисия при доходност от 0,14%.

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

По решение на Министерството на финансите на предстоящия на 22 март аукцион първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка на ЕС, или извън съюза.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.