Със 110 млн. лева от ЕС обучението онлайн ще е по-лесно и достъпно

https://www.24chasa.bg/novini/article/9620690 www.24chasa.bg
И най-малките ученици ще работят лесно с дигитални устройства.

80 000 устройства ще се купят по проекта - когато са

в училище, децата ще ги ползват в клас, ако са дистанционно,

ще се дават на тези, които вкъщи нямат компютър

За да бъдат готови училищата за новото нормално!

За да могат всички ученици да се включват в обучението, когато се налага да е дистанционно в електронна среда, а учителите да са на “ти” с всички тънкости на технологиите, платформите, уроците в облак и да използват иновативни методи на преподаване!

За да няма отпадащи ученици по каквато и да е причина, но основно заради проблеми с работата в извънприсъствена форма в клас заради COVID-19!

За да могат родителите да помагат пълноценно на малките във виртуалните класни стаи от вкъщи, ако се налага!

За да може всичко това да се случи лесно и наистина за всички в образователния процес, стартира мащабният знаков проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”. Финансиран е от Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез еврофондовете. Проектът беше представен официално онлайн от Министерството на образованието и науката.

Проектът е реакция срещу COVID кризата, свързан е със ситуацията, в която живеем, с т.нар. ново нормално, коментира Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието.

Стартира официално на 12 февруари тази година.

Проектът

е със срок

3 години,

а общата му стойност е над 109,5 млн. лв.

Както експертите официално казват, целевата група са учениците, педагогическите специалисти, образователните медиатори и родителите.

Какво означава това в реални участници и как всъщност ще промени начина, по който учат децата? Ще бъдат включени 210 000 ученици, 20 000 учители и 210 000 родители и образователни медиатори. Всички деца, които през следващите 3 г. ще преминават от предучилищно образование към 1-и клас, също ще бъдат обучени

лесно да

превключват

към електронни

уроци

при необходимост. Това са средно около 50 000 първокласници всяка учебна година, или 150 000 деца за три учебни години.

“Това е нещо, което се опитваме да направим и във връзка с политиката за ранно детско образование и развитие, да подготвим децата от детската градина плавно и постепенно да навлязат в училище. Подкрепата трябва да е цялостна - както за работа с платформи, без, разбира се, децата дълго да стоят на компютър, така и с разговори с родителите за спокойното участие на детето в клас. Трябва да имаме ангажимет към детето както при нормален учебен процес, така и при дистанционното обучение. Искаме да поставим и допълнителен акцент върху повече работа с началните учители”, обясни Карина Ангелиева.

Ученици, които не са участвали активно в учебните занятия за повече от 10 дни,

ще бъдат

подпомогнати

с допълнителни

часове,

за да наваксат изпуснатото. В това допълнително синхронно обучение е предвидено да се обхванат 37 718 ученици.

“Това е амбициозен проект, който цели да подсили образователната система за предизвикателствата при справянето при преминаване към дистанционно обучение”, обясни и шефът на дирекция “Управление и изпълнение на проекти” от министерството на образованието Владимир Станчев.

Според документа трябва да се извървят стъпките по 5 дейности. Една от основните е купуването на технически устройства за дистанционно обучение на училищата. На места не достигат, на други са остарели. В нормална обстановка техниката ще се използва в учебния процес в класната стая. В ситуация при преминаване към дистанционно обучение при утежнена епидемична обстановка купените електронни устройства ще се дават на тези ученици, които вкъщи нямат компютър или лаптоп и не могат да се включат активно в дистанционно обучение. Предвидено е да се купят 80 000 устройства за училищата.

От просветното министерство обясниха, че само 10% от учениците не са се включили активно в учебния процес през миналата учебна година заради липса на мотивация и техническа необезпеченост.

“Ние трябва да реагираме на кризата, но не става дума само за спасяване на положението днес, а за вземане на поуки за бъдещето. Полагаме основите на по-засилена трансформация на образованието чрез дигитализацията. Всички тези обучения, които предвиждаме - на ученици, преподаватели и родители, са ключови. Дейността ще продължи, защото във всяко населено място в света стартира дигитално обучение - по желание или не”, коментира Карина Ангелиева.

Нова методика “улавя”

детските дарби, за да

се развиват отрано

Предвижда се допълнителна помощ

и за ученици със специални потребности,

хронични болести или в риск да отпаднат

Учители ще търсят деца с различни таланти, за да може чрез специална допълнителна подкрепа дарбите им да се развиват. За да се случи това, ще се разработи специална методика, която да помага на педагозите да “улавят” талантите.

Това е част от проекта “Подкрепа за приобщаващо образование”, представен официално в Министерството на образованието и науката.

Чрез него се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища до основно образование.

Бюджетът е

31 млн. лв.

и се финансира по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В рамките на 36 месеца от 27 ноември 2020 г. по него ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на тези деца и ученици. Това съобщи шефката на дирекция “Приобщаващо образование” в Министерството на образованието и науката Грета Ганчева при официалното представяне в МОН.

Очаква се да бъдат подпомогнати 4100 деца и ученици със специални образователни потребности, както и 7700 деца и ученици с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, от 654 детски градини и училища до основно образование. За работата с тях

ще бъдат обучени

4850 специалисти

“Заедно с регионалните здравни инспекции и дирекциите за социално подпомагане ще работим за изграждането на модел за функционална оценка на потребностите на децата със специални потребности и с хронични заболявания. Ще има инструменти за откриване на децата, които са в риск от отпадане от образователната система”, обясни Грета Ганчева.

За тях се предвижда изготвяне на помагала и материали, насочени към изграждане на социални и граждански компетентности, на умения за учене, за независим и самостоятелен живот, за контролиране на емоциите, за работа в екип, за решаване на проблеми и поемане на отговорност. Предвидените средства за изработване на дидактически материали са в размер на 190 527 лв.

Ще се купят техника и апаратура за оборудване на ресурсни, логопедични, сензорни и други специализирани кабинети. Те ще бъдат в детските градини и училищата по проекта, като от министерството на образованието предварително са проучили какво оборудване да осигурят спрямо конкретните нужди.

“Добрата новина е, че системата ни от години е подготвена за иновации в този сектор. Крещяща нужда имаше от сензорни стаи преди 20-30 години. Много се направи, но всяко ново устройство има срок на давност, затова непрекъснато трябва да има средства за обновяване. Това не е прищявка”, обясни заместник-министър Карина Ангелиева.