НАП ще проверява различни бизнеси, но с общ адвокат или счетоводител

https://www.24chasa.bg/novini/article/9620946 www.24chasa.bg

Суперкомпютър, какъвто се използва и в НАТО, прави оценки на риска

Използват се над 150 критерия

Компания за строителство, дистрибутор на козметика, вносител на бяла техника и собственик на студио за красота ползват общ счетоводител. Три компании, чиито седалища са в различни градове на страната, се зареждат със стока от един и същи доставчик. Адвокатска кантора се грижи за интересите на над 30 компании. Офисите на 20 фирми са на един и същи адрес.

При всеки от тези случаи компаниите ще бъдат проверени от данъчните, като понякога ревизията може да е само виртуална. Причината - суперкомпютър, какъвто използват в НАТО, от няколко години работи и за българските данъчни.

Той вече е засякъл тези съвпадения и е селектирал фирмите, които могат да бъдат свързани по тези и още редица други признаци. Дискретна проверка ще установи дали ползването на обща счетоводна и адвокатска кантора е просто съвпадение, или има скрита свързаност между техните клиенти.

Умният софтуер ще посочи за проверка и всяко лице или фирма, което системно извършва дейности, определени като рискови за хазната. За “24 часа” данъчни експерти посочиха част от тези критерии. Така например леко нарушение, като да не се подават в срок или изобщо да няма необходими документи - данъчни декларации, годишни финансови отчети, осигурителни декларации, води до съмнение за двойно счетоводство или за умисъл в укриване на документите.

Без никакви уговорки в списъка за проверка попадат всички фирми, които извършват т.нар. рискови дейности. Такива са например строителство, търговия със скъпи стоки, хазарт, развлекателни заведения.

Всеки необичаен оборот, отчетен през фискалните устройства, също е сигнална лампичка за данъчните. Той може да бъде необичаен за тази дейност, сезон или местоположение - висок, или нисък. Може да бъде концентриран около определени дни от седмицата и месеца, а характерът на работата да не предполага това.

Оплакванията на клиенти и доставчици за неиздаване на фактури и касови бонове пък вкарват най-често в чакалнята пред списъка за ревизии. Информация от социалните служби, че служителите на една компания се водят на непълен работен ден, но при изненадващи проверки става ясно, че работят повече часове, също е съмнителна.

Подозрителни се оказват и множество договори за поръчка, доставка, възлагане. Съмненията са, че може да става дума за скрити трудови договори, а също и за избягване на лимити при обществени поръчки, както и за падане под тавана за извършване на плащания в брой.

При рисковите фирми всяка сделка, която извършват, се подава за проверка на специализирания софтуер. Ако се окаже, че поне три от тях стават с едни и същи свързани лица, тогава

на компанията

ще се наложи

да доказва,

че сделките

са реални,

а не фиктивни, както и начина за определяне на цените.

А всяка ревизия при съизпълнител, подизпълнител, доставчик или друг стопански субект, с който дадена фирма има регулярни отношения, води до проверка и при него. Причината е, че екипите ще сравнят счетоводната информация от двете дружества чрез т.нар. насрещна проверка.

Значителните разходи за гориво, самолетни билети, нощувки, постоянни командировки на управителите, без дейността да го налага, също са подозрителни за данъчните. Зад тях

може да се

крие паралелна

дейност, която

да се извършва

на черно,

или да става въпрос за раздуване на разходи, за да се пести данък. В тези случаи инспекторите ще поискат доказателства, че пътуванията са свързани с дейността и са документирани. Ако посещенията са в офшорни зони, проверката няма да се ограничи с документи, а ще се иска информация от сродни данъчни служби.

Суперкомпютърът ще посочи, че подлежи на проверка и компания, която прави много сделки с различни посредници, без това да се налага от предмета ѝ на дейност. Това веднага води до съмнение за кухи сделки, чрез които се източва ДДС.

Силно

подозрителни

ще се окажат и

всички компании,

които години

наред посочват

пред данъчните,

че работят

на загуба,

но собствениците и управителите им често пътуват в чужбина,

Честото

откриване и закриване на банкови сметки е една от причинита да има проверка

от НАП.