Студентите от МУ-Варна ще изучават „Въведение в роботизираната хирургия“

https://www.24chasa.bg/novini/article/9635533 www.24chasa.bg

Медицински университет – Варна за първи път в България въвежда дисциплината „Въведение в роботизираната хирургия“. Възможността за обучение е като свободно избираема дисциплина за студенти от 3, 4 и 5 курс в специалност „Медицина“, както и като допълнителен модул в учебния план към програмата на стажант-лекарите. Програмите за обучение по новата дисциплина са разработени от Катедрата по обща и оперативна хирургия в МУ-Варна с ръководител проф. д-р Красимир Иванов. Практическата част от обучението ще се осъществява в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Света Марина“- Варна, коятое утвърден център за хирургично и минимално-инвазивно лечение на онкологични и доброкачествени заболявания в България.

През 2019 г. в МУ-Варна е разкрит Център по роботизирана хирургия в рамките на проект BG05M2OP001-1/1.002-0010-C03 “Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Центърът разполага с последно поколение роботизирана система da Vinci Xi, към която е интегриран и допълнителен тренировъчен симулатор за придобиване на умения по роботизирана хирургия от студенти и специализанти, което ще спомогне за провеждането на по-ефективни обучения и практически упражнения.Обучението ще се осъществява в няколко основни етапа - лекционна част, колоквиум, практическа част и изпит.

„С навлизането на роботизираната хирургия в модерната медицина в световен мащаб бе необходимо създаването на център за обучение на специалисти по роботизирана хирургия. Един модерен университет не може да съществува без използването на новите технологии в преподаването, а развитието на теле- и симулационната медицина налага задълбочената подготовка на лекарите да започне възможно най-рано на студентската скамейка.“, коментира поредната стъпка от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна проф. д-р Красимир Иванов.

Новата дисциплина ще даде възможност на студентите да се включат също и в осъществяването на качествени и конкуретноспособни научно-изследователски проучвания,които намират отражение в престижни международни научни списания с висок импакт фактор.