Тунелът под Шипка ще струва между 358 и 417 млн. лв.

https://www.24chasa.bg/novini/article/9636396 www.24chasa.bg
Тунелът под Шипка ще струва между  358 и 417 млн. лв.

Отвориха ценовите оферти на десетте фирми, всички предлагат цена, по-висока от прогнозната

Най-старият пътен проект в България, който има вече 125-годишна история, стигна до етап отваряне на ценовите оферти на кандидатите. Те са общо 10 фирми, сред които са най-големите пътни строители у нас и една турска компания, но офертите са 4 на брой, защото компаниите кандадитстват чрез обединение в 4 консорциума.

Най-ниска цена - 358 млн. лв., е предложил консорциумът ПСВТ, в който влизат “Пътни строежи – Велико Търново”, “Хидрострой” и “Пътинженерингстрой-Т”. С 1,59 млн. лв. над тази сума е офертата на “Обединение Шипченски проход”, в който влизат “Трейс Груп Холд” и “Алве Консулт”. 376 млн. лв. е офертата на третия консорциум - ДЗЗД “Тунел Шипка”, в който участват “Доуш Иншаат Ве Тиджарет”, “Виа Конструкт Груп” и “Виа План”.

С най-висока сума - 417 млн. лв., кандидатства обединението между “Геострой” и “Пътстрой - 92”, наречено “Геопът Шипка”.

И четирите оферти

надвишават

прогнозната

стойност,

която бе обявена през 2019 г. при публикуването на тръжната документация - 320 млн. лв. с ДДС. Освен това не е сигурно, че краен победител ще бъде най-ниската оферта, защото по условие цената има тежест от 60% при крайната оценка. Другите 40% са поделени между оценката на качеството на проектирането, което ще има тежест от 5%,оценката на качествените показатели на строителството с 35%.

Освен това проектът

все още не е

окончателно

одобрен за

финансиране

от Брюксел, засега той само е включен сред предложенията на Оперативна програма “Транспортна свързаност 2021-2027”.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1280 календарни дни, или близо 3 години и половина, като този срок започва да тече от момента на подписването на договора, а не от датата, на която ще бъде определен крайният победител в класирането.

Според идейния проект става въпрос за общо пет тунела, като най-големият и основен е 3,22 км, а другите са съвсем къси - 171, 240, 90 и 290 м. Част от поръчката е и ремонт на 2,9 км от пътя Габрово - Казанлък, както и изграждането на 6 моста и 1 подлез и множество укрепителни стени.

Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната - в област Стара Загора. Той

ще бъде с

две ленти за

движение,

две водещи ивици и два тротоара и според съвременните европейски изисквания между двете тръби трябва да има напречна връзка, пожароизвестяване и т.н.

Идеята за тунел под връх Шипка има над 120 години история - още от времето, когато като народен представител от Казанлък Иван Вазов за първи път

повдига въпроса

за изграждане на

връзка между

Северна и Южна

България

в средата на Балкана. По различни причини обаче идеята така и не стига до реализация и така пътят между Русе и Свиленград, който има огромен потенциал за пренасяне на товари, трае часове по-дълго, отколкото е нормално.