ТЕЦ "Бобов дол" инвестира във фотоволтаична централа

https://www.24chasa.bg/novini/article/9703475 www.24chasa.bg
ТЕЦ "Бобов дол" СНИМКА: Архив

ТЕЦ "Бобов дол" ще инвестира в изграждането на нън фотоволтаична централа. Това е втори екопроект на централата след като стана ясно, че се работи по голям проект за газификация и премахване на въглищата. Новият проект ще помогне и за запазване на работните места на стотици жители на Кюстендилска област.

Слънчевите панели ще бъдат разположени на рекултивирания сгуроотвал „Сухо дере“ с площ от 1,3 милиона кв. м. Имотът е собственост на ТЕЦ "Бобов дол" и се намира в землището на с. Палатово, в близост до централата. Проектът е внесен в РИОСВ с искане за смяна на предназначението на земята от насип в подходящ терен за изграждане на фотоволтаичен обект и пренос на енергия.

„Нашият екип направи подробен анализ. Според разчетите потенциалът на слънчевия ресурс в района на терена е 1200 квч/м. При монтаж на фотоволтаични панели с оптимален наклон средногодишният разполагаем ресурс нараства до 1251 квч/м.“, обясни изпълният директор на ТЕЦ "Бобов дол" Любомир Спасов.

Той допълни, че изводите от проучването са, че на мястото има добър слънчев ресурс, което прави икономически целесъобразно развитието на производството от фотоволтаици. Спасов обясни, че според плана напенилет ще бъдат монтирани върху стационарна конструкция.
Пълното наименуване на инвестиционното намерение е „Изграждане на обект за производство на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични системи“.

Теренът на бившия сгуроотвал „Сухо дере“ е претърпял консервация, техническа и биологична рекултивация. Предстои оценка на проекта за инсталиране на фотоволтаици от РИОСВ. ТЕЦ "Бобов дол" налага тенденцията към зелена енергия с пускането и на заявка за изграждане на газово трасе до централата. Планът е котлите да работят на природен газ, който да замени въглищата, а след време да се премине на водород.