Автобусите на “Юнион Ивкони”, “Етап Адресс” и “Груп плюс” напълно безопасни – специални системи чистят въздуха в тях

https://www.24chasa.bg/novini/article/9714764 www.24chasa.bg
Автобусите на “Юнион Ивкони”, “Етап Адресс” и “Груп плюс” са брандирани с надписи, които съобщават, че в тях има инсталирана UV система, която унищожава всички вируси.

За 2 часа работа UV лъчите убиват 98% от вирусите

Специални UV системи вече пречистват въздуха в автобусите на “Юнион Ивкони”, “Етап Адресс” и “Груп плюс”. Те унищожават напълно всякакви бактерии и вируси, включително и COVID-19, който през последната година парализира целия свят.

Специалисти монтират UV система в автобус на компанията.
Специалисти монтират UV система в автобус на компанията.

Иновативните системи са от затворен тип, което означава, че са напълно безопасни за хората в автобуса, и атакуват само вирусите и бактериите. Това е една от мерките, предприети от компанията “Транспект” АД, собственик на трите най-разпознаваеми автобусни бранда, за да осигурят безопасното и спокойно пътуване на своите пътници в условията на продължаващата пандемия от COVID-19.

Действието на ултравиолетовите системи, които се инсталират в автобусите, е насочено срещу всякакви бактерии, техните спори (най-устойчивите форми на микроорганизмите) и разбира се, срещу всички вируси.  Системата е изпитана и сертифицирана в Националния център по заразни и паразитни болести, като

резултатът

показва над 98%

редукция, т.е. на

практика пълно

изтребване на

микрофлората

на въздуха

след работа на уреда в продължение само на 2 часа, казва д-р Димитър Панев - ортопед травматолог с дългогодишна практика. В болницата, в която той основно работи, са монтирани същите UV системи и е имал възможността да наблюдава и отчете ефекта им - осигуряват пълна безопасност за пациентите и медицинския персонал.

Обемът на един голям автобус е около 115-120 куб. м, така че с тази иновативна UV система въздухът, който циркулира в него, се пречиства напълно за около 1 час и 30 минути, тъй като обемът на дезинфекция на системата е 90 куб. м на час, пояснява лекарят.

При работата на системите няма абсолютно никаква опасност за пътниците, защото UV лъчите не се излъчват извън нея и не попадат върху тях. Няма директно ултравиолетово  облъчване в помещението, в което се използва. Системата работи чрез вграден вентилатор, който всмуква въздуха от автобуса, той попада под действието на UV лъчите, дезинфекцира се и се връща отново в автобуса, но вече напълно пречистен.

Как действат UV системите?

Ултравиолетовите лъчи се използват от десетки години в болничните заведения за дезинфекция. Механизмът на действието им е свързан

с проникването

им в клетката и

унищожаването

на ДНК/РНК на

микроорганизмите,

като по този начин се блокира тяхното размножаване и развитие.

Лабораторията по дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори към  Националния център по заразни и паразитни болести е разработила насоки за работа с такъв вид устройства. Нейният завеждащ Милена Николова обяснява, че ултравиолетовите лъчи са част от спектъра на слънчевата светлина. Намират се между рентгеновите лъчи и видимата светлина (от 10 до 400 nm дължина на вълната) и се подразделят на няколко диапазона. Ултравиолетовите лъчи, които са с дезинфектиращо действие, спадат към UV-C диапазона, който е с обхват от 100 до 280 nm (нанометра).

Ултравиолетово лъчение се регистрира при наличие на естествена светлина от слънцето и при включен изкуствен източник - електрически уред, който го излъчва - UVC облъчвател. В нашата страна UVC облъчвателите често се обозначават като “бактерицидни лампи”, но този термин не е съвсем коректен, тъй като UVC лъчението има много по-широк спектър на активност - не само по отношение на бактерии, но също така и на вируси, фунги, спори, дори паразити, казва експертът. И обяснява още: 

“За разлика от т. нар. открити UVС облъчватели, при които по време на работа не се допуска наличие на хора и животни в помещенията, закритата UVC лампа работи напълно безопасно и действието ѝ може да е непрекъснато.  Монтираните системи в автобусите са от затворен тип UVС и са проектирани за непрекъснато редуциране на микрофлората на въздуха в помещението. При тях

замърсеният

въздух се

всмуква в

облъчвателя,

облъчва се в

него и излиза

пречистен

в противоположната страна. Важно условие за качественото обеззаразяване на въздуха е капацитетът на устройствата да бъде съобразен с обема на съответното помещение.”

UVC системите са мощни, облъчват непрекъснато всмукания в тях въздух, монтирани са в горната част на автобуса и така през системата минава отделеният по-топъл и по-замърсен въздух.

Широкият спектър на действие, лесният начин на работа - като метод “без докосване”, и липсата на натоварване на околната среда, за разлика от третирането с дезинфектанти, засилва интереса към бактерицидните системи и тяхното използване в практиката, особено в условията на пандемично разпространение на COVID-19. Използването на UVC облъчватели по ефективен начин намалява концентрацията на различни патогенни микроорганизми, включително и на COVID-19 във въздуха и по повърхностите.

Редица проучвания доказват, че крайният резултат от използването на тези системи е намаляване на предаването на инфекциите и съответно намаляване на заболеваемостта. Това е превантивна мярка за разпространението на COVID-19, наред с другите наложителни мерки, като често проветряване, дезинфекция на повърхности и хигиена на ръцете, казва Милена Николова, завеждащ Лабораторията по дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори.   

Мнението на производителя на UV системите : 

Светодиодните UVС облъчватели, инсталирани в автобусите на “Юнион Ивкони”, “Етап Адресс” и “Груп плюс” отговарят на всички съвременни стандарти. UV системите унищожават всички възможни вируси - COVID-19, вирусите, причиняващи сезонните грипове, бактерии и микроорганизми, разпространяващи се и предаващи се чрез въздушно-капков път, пояснява инж. Георги Вучов,  ръководител на монтажното направление към фирмата производител “Самел-90” АД, Самоков. 

Устройствата

облъчват с

голяма мощност

преминаващия през уреда въздух, в който се намират вируси, бактерии и други зловредни микроорганизми, и ги унищожават напълно.

С инсталирането на иновативната UV система в автобусите на “Юнион Ивкони”, “Етап Адресс” и “Груп Плюс” превозвачът затваря пълния цикъл на безопасност за пътниците - от външната дезинфекция на корпуса на автобуса през вътрешната дезинфекция на салона до осигуряването на непрекъснат чист въздух по време на пътуването.