Ревизоро: 1 милиард куб. метра вода минаха през язовирите без да наводнят села и градове

https://www.24chasa.bg/novini/article/9721107 www.24chasa.bg

На финала на мандата  : три дни дъжд, два циклона, пълни язовири и топящи се снегове

На финала на мандата, министърът на екологията Емил Димитров инспектира реки и язовири по южната ни граница. Предизвикателството – три дни непрекъснати дъждове, два циклона, преминали през страната, пълни язовири и топящи се снегове. „1 милиард кубически метра са минали през язовирите, за да освободят капацитет за снеготопенето, без да наводним нито едно населено място“, каза за „24 часа“ министърът.

Ревизоро: 1 милиард куб. метра вода минаха през язовирите без да наводнят села и градове

Заради очакваните валежи министърът извърши обход по река Тунджа, чиято дължина е 390 км, от които 349,5 км на българска територия, от яз. Жребчево по течението на реката, която преминава през Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово, включително и на турска територия. Към 16.04.2021 г. язовир Жребчево е със запълване 81,30% - свободен обем 99,00 млн. м3, язовир Копринка е със запълване 81,36% - свободен обем 30,00 млн. м3, или общия ретензионен обем е в размер на 120,00 млн. м3, който може да поеме очаквания приток и да намали вредното въздействие на водите по поречието на река Тунджа, съобщиха от пресцентъра на екологичното министерство.

Ревизоро: 1 милиард куб. метра вода минаха през язовирите без да наводнят села и градове

Министърът ще участва в работна среща, с участието на г-н Димитров, на която ще се обсъди готовността на града да посрещне високите води. След срещата ще бъде направен обход на р. Луда Арда.

Ревизоро: 1 милиард куб. метра вода минаха през язовирите без да наводнят села и градове

През изминалата седмица МОСВ предприе действия за осигуряване на свободни обеми в язовирите Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград, като всички турбини на ВЕЦ-овете работят в синхрон и при необходимост могат да започнат работа на пълна мощност. Към 16.04.2021г. свободните обеми в язовирите от каскада Арда са както следва:

Яз. Кърджали е със запълване 73,4% - свободен обем 132,451 млн. м3

яз. Студен кладенец е със запълване 73,9% - свободен обем 101,301 млн. м3

яз. Ивайловград е със запълване 66,8 % - свободен обем 51,989 млн. м3.

Общият ретензионен обем на каскада Арда е 285,742 млн. м3, който може да поеме очаквания приток и да намали вредното въздействие на водите по поречието на река Арда.

Яз. Боровица, който осигурява питейно-битовото водоснабдяване на гр. Кърджали, е запълнен на 100% и към момента прелива, но няма опасност от разливи по течението на реката след язовира.

Ще бъде извършена проверка и по реките Върбица и Крумовица, които допълнително увеличават притока към язовирите Ивайловград и Студен кладенец.

Днес в „Националния координационен център“ при министерството е поканен на работна среща професор Георги Рачев – климатолог и негови сътрудници, които да консултират експертите на МОСВ във връзка с хидрометеорологичната и климатична обстановка за вземането на информирани решения.

Във връзка с предоставената от НИМХ метеорологична прогноза за днешния ден и обявения жълт код за 17 области, се активира оперативното звено в МОСВ - „Националния координационен център“, като са уведомени областните управители, басейновите дирекции, дружествата, които осъществяват техническа експлоатация на язовирите, за предприемане на последващи действия. Осигурена е постоянна видеоконферентна връзка на ангажираните структури на МОСВ.

Най-големият в страната язовир Искър с общ обем 655,252 млн. м3, към момента е със свободен обем 131,42 млн. м3, като ВЕЦ сработват притока. МОСВ е в непрекъсната комуникация със Столична община за безпрепятствено провеждане на водите през река Искър.