10-годишната давност започва да тече и за стари дългове от 2 юни (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9726402 www.24chasa.bg
ФИЛИП ДИМИТРОВ

Абсолютната 10-годишна давност започва да тече и за старите дългове от 2 юни 2021 г.

Независимо откога са задълженията, стига да не са разсрочени или отсрочени, длъжниците ще могат да се позоват на нея чак през юни 2031 г.

Това е така, защото във вторник Конституционният съд (КС) отмени текст от Закона за задълженията и договорите, отнасящ се до давността.

Решението на КС е взето с 10 гласа “за”, а двама от съдиите са били на особено мнение - Гроздан Илиев и Филип Димитров, който е и докладчик.

Атакуваният пред съда текст предвиждаше новата абсолютна давност да тече за заварените дългове не от 2 юни т.г., а от различни по-ранни моменти.

Единият от моментите беше, в който вземането е станало изискуемо, другият - от деня на първото действие по изпълнението или от деня на влизане в сила на акта, с който е признато вземането.

Така можеше да се окаже, че за някои длъжници давността е настъпила на 2 юни.

Конституционните съдии посочват, че абсолютната 10-годишна давност е новост за отношенията между частноправните субекти.

Според тях със спорния текст, който вече е обявен за противоречащ на конституцията, се създава привилегия на длъжниците пред кредиторите. Така пък се накърняват основни конституционни принципи.

“Кредиторите не разполагат с възможност за защита на правото си на вземане и компенсиране на настъпилите от това неблагоприятни правни последици”, смятат съдиите. И допълват, че пред закона всички са равни.

Съдиите обръщат внимание, че нормата за обратната сила не третира равно длъжниците, които са били некоректни, от останалите.

“Длъжникът не би следвало да може да черпи права от неправомерното си поведение, което е основание за образуване на изпълнителното производство”, смята КС.