Гешев и ректорът на УНСС подписаха меморандум за сътрудничество

https://www.24chasa.bg/novini/article/9728051 www.24chasa.bg

Днес, 20.04.2021 г., в Съдебната палата в гр. София, Главният прокурор на Република България Иван Гешев и проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), подписаха Меморандум за сътрудничество. Това съобщиха от прокуратурата. 

Документът предвижда Прокуратурата на Република България (ПРБ) и УНСС да си сътрудничат за подобряване на информираността на органите на досъдебното производство по отношение на организацията на икономиката и счетоводното отчитане и на дейността, свързана със съдебно-икономическите експертизи.

При необходимост УНСС ще осигурява експерти, които разполагат с необходимите специални знания и опит в областта на икономиката, финансите, счетоводната отчетност, контрола и анализа на стопанската дейност и могат да извършват сложни и специфични съдебно-икономически експертизи, необходими за работата на прокуратурата.

Сътрудничеството включва разработването на общи или тематични методики, указания, справочници, наръчници в областта на методологията и практиката на счетоводството, финансовото и данъчното отчитане, извършването на експертните изследвания по възлагани експертизи и оформянето на заключенията от тях.

Ще се провеждат специални тематични обучения с цел да се откриват и предотвратяват грешки и измами във финансови отчети и данъчни декларации.

Меморандумът предвижда осъществяване на научни изследвания в областта на съдебно-икономическата експертна дейност от преподаватели на УНСС, самостоятелно или съвместно с представители на ПРБ, като при предоставяне на относима за съответното изследване информация, се спазват нормативните изисквания за конфиденциалност.

През 2020 г. и 2021 г. ПРБ сключи други четири Меморандум за сътрудничество с КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ и АИКБ.