Банка и офиси вместо изкуство в културния дом на "Красно село"

https://www.24chasa.bg/novini/article/9746972 www.24chasa.bg
РОСИНА СТАНИСЛАВОВА

Управата е принудена да връща детски школи, а помещенията стоят празни

Културният дом в “Красно село”.

СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ
Културният дом в “Красно село”. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Банка и офиси вместо култура и изкуство са на път да превърнат културния дом на “Красно село” в търговски център.

От около година 8 помещения в общинския културен институт стоят празни. В тях обаче не могат да влязат нито танцови школи, нито детски образователни центрове. Причината, оказва се, не са само пандемията и ограничителните мерки, а

10-годишни

договори,

с които част от помещенията в ОКИ “Красно село” са отдадени от район “Красно село”.

“Тази сграда е направена за развитие на културни и младежки дейности. Вместо това обаче повечето помещения са отдадени от район “Красно село” за дейности, които нямат нищо общо с културата и изкуството. Става дума за банка и частни офиси, които обаче заради пандемията стоят затворени. Така помещенията са празни, а същевременно имаме запитвания от над 10 музикални, танцови и театрални школи, детски образователни центрове и други, които искат да развиват дейност в общинския културен институт. Принудени сме да им отказваме и да ги връщаме, защото нямаме право да оперираме с тези помещения. Причината е, че управлението на общинския културен институт е разделено между управата на ОКИ и район “Красно село”, обясни директорката на дома “Красно село” д-р Ивелина Кючукова.

Така в момента се използват 3 помещения - едното е ритуална зала, в другото репетират “Софийски солисти”, а в третото е театър “Сириус”. И на партера има място, но то е подходящо само за изложби.

Доскоро там е

имало и танцова

школа.

Помещенията ѝ

обаче са

запечатани

от районната администрация. Оказало се, че по време на по-строгите мерки, когато тези дейности бяха забранени и нямало как да работи, школата е натрупала задължения за наеми към района. Тя не била информирана, че може да се възползва от облекченията, които Столичната община въведе, и да не плаща наем, докато не извършва дейност.

“Ние не сме страна по тези договори. Не знаем плаща ли се редовно наемът например. Проблемът е, че

имаме прекрасна

сграда с голям

потенциал, която

стои полупразна,

и въпросът е това културен или търговски дом е”, казва д-р Кючукова. И дава пример с останалите три общински културни института в районите “Средец”, “Надежда” и “Искър”, където подобни дългосрочни договри за отдаване под наем били за много малка част от помещенията.

В 2-етажна сграда с полуподземен и подпокривен етаж на бул. “Цар Борис III” №41 има 79 помещения, обособени като единични и групови. От тях през 2009, 2011 и 2013 г. район “Красно село” отдава под наем 30. През 2017 г. 7 от помещенията се връщат на разпореждане на ОКИ “Красно село”.

В момента под

разпореждане

на район

“Красно село”

са 23,

става ясно от запитване на “24 часа” до кметицата Росина Станиславова. Оттам уточняват, че в периода от 2013 до 2018 г. 17 от тях са отдадени под наем за 10 г.

“Другите 6 помещения не са отдадени под наем през настоящия мандат поради липса на своевременно изготвено площообразуване с приспадащи се идеални части от общата площ към тях, представляващо основа за справедливо разпределение на режийните разходи. Към тях може да се добави и още една група помещения в подпокривния етаж поради доброволно прекратяване на сключения договор по желание на наемателя. Всички те могат да бъдат предоставени за използване на трети лица само след наличие на необходимите актове от СОС и кмета на София”, пише в отговора си Станиславова.

На въпрос защо част от помещенията са отдадени под наем за несвойствени дейности, тя посочва: “В 16 от сключените договори е записано, че обектът се отдава под наем “за образователни и културни цели”, а в 1 - “за творчески клуб-кафе”. Това е управленско решение на предишните ръководства на районната администрация. От друга страна, следва да се съобрази, че конкретният начин на използване на помещенията зависи от техните архитектурно-строителни и функционални характеристики и предназначение (в случая: предимно за “административни и “складови” нужди). Затова например вероятно само 1 от помещенията е използвано за извършване на публично декларираната основна творческа дейност. Всички останали са оборудвани и използвани за “административни”, “складови”, “обслужващи” и “сервизни нужди”.

Относно запечатаните помещения на танцовата школа Станиславова уточнява, че “районната администрация

не е задължена

да предоставя

информация

за публично

известни факти

и обстоятелства на който и да е от своите контрагенти. Задължение на всеки от тях е своевременно да се запознае с изискванията на динамично променящата се нормативна уредба и да се съобрази с тях”.

“Ню криейтив къмпани” ООД е наемател на 5 помещения. От района уточняват, че в края на 2019 г. и началото на 2020 г. са изпратени 3 покани за заплащане на дължим наем. В отговор на последната “Ню криейтив къмпани” ООД подава молба с искане за освобождаване изцяло или частично от наемните вноски заради обявеното извънредно положение. От района изпращат до школата указания какви документи да представят.

“Въпреки това в продължение на близо 10 месеца “Ню криейтив къмпани” ООД не е извършило каквото и да е последващо действие за изпълнение на даденото указание. И едва през 2021 г. част от поисканите документи са представени към молба с ново искане за освобождаване или намаляване на наема. Те са разгледани от комисия, която констатира, че дружеството не отговаря на условията за пълно освобождаване от наема, и е дадена възможност да представи още документи. Според представените от наемателя документи дружеството

не е спирало

дейност и има

завишение на

оборотите

в сравнение със същия период на предходната година”, казва Станиславова.

“Не е нормално значителна част от обекта да е реално блокирана и неизползваема за културни дейности, каквото е очакването на хората от района. Това противоречи на решенията на СОС помещенията да се отдават само за културни дейности. Районната администрация е следвало регулярно да провежда контрол и да прекрати тези договори, което не се прави вече няколко години. Директорът на ОКИ е възложил площоразпределение, което е представено пред СОС  и следва да бъде прието, за да се преодолее тази ситуация”, коментира зам.-кметът по култура и образование на София доц. Тодор Чобанов.

Според него културният институт трябва да работи по модела на останалите такива институции - с почасови наеми само за културни събития.

“Изненадващ е фактът, че едни от малкото наематели с дейност в културата не са освободени от наем съгласно решението на СОС, принуждавани са да плащат и след това да напуснат, което вероятно ще доведе до решения на съда срещу актовете на районната администрация”, казва още доц. Чобанов.