Имотният пазар не се укротява, жилищата в строеж се увеличават с 19%

https://www.24chasa.bg/novini/article/9768047 www.24chasa.bg
Разрешителните за строеж , издадени през първите три месеца на годината, са с 38,9% повече на годишна база.

Най-много нови ще има в София, Пловдив, Бургас и Варна

На фона на продължаващата икономическа криза, породена от пандемията от коронавируса, имотният пазар не само не изпада в застой, но и се ускорява. През първите три месеца на годината издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради у нас са се увеличили с 14,4% на годишна база, а жилищата в тях - с 38,9%, показват данни на НСИ.

Разгърнатата застроена площ на сградите в строеж също е по-голяма - с 26,1 на сто. В абсолютна стойност местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1546 жилищни сгради с 8775 жилища и 1 027 989 кв. м разгърната застроена площ (РЗП), както и на 28 административни сгради или офиси с 93 208 кв. м РЗП и на 1117 други сгради с 580 046 кв. м РЗП.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в София - 229, като в тях ще се помещават 2920 апартамента - отново най-голям брой на фона на останалите области. На второ място е Пловдив с 217 разрешителни за 1780 жилища. Следват Бургас и Варна съответно със 145 и 134 очаквани нови сгради и 440 и 1822 жилища в тях.

Много нови апартаменти ще бъдат построени и в Стара Загора - 459, немалко са и в Благоевград (175), Кърджали (138), Шумен (110) и Велико Търново(105).

Издадените разрешителни за строеж в началото на годината се увеличават и спрямо последното тримесечие на 2020 г. Сега те са с 6,5% повече и се доближават до високите нива от 2019 г. Въпреки спада през първите две тримесечия на миналата година, когато ограниченията и шокът от настъпващата пандемия бяха най-силни у нас, през следващото трето тримесечие имотният пазар прави голям скок и разрешителните за нови сгради се вдигат до нива, невиждани от 2016 г. насам.

Макар в началото на годината предвидените нови жилищни сгради да са повече спрямо предходното тримесечие, жилищата в тях намаляват с 10,3 на сто. Същото важи и за разгърнатата застроена площ, която е с 10% по-малка.

От януари до края на март са започнати да се изграждат 998 жилищни сгради с 5297 жилища в тях и с 660 335 кв. м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1%, жилищата в тях - с 5,7%, а площта им с 6 на сто. В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. обаче вече строящите се нови жилищни сгради се увеличават със 17,8%, жилищата в тях - с 18,9%, а общата им застроена площ - с 24,7%.

Издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради също се увеличават спрямо края на миналата година съответно със 100 и 11,1%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над два пъти, а на другите сгради - с 12.5%.

На годишна база предвидените за изграждане административни сгради се увеличават с 27,3 на сто, като те ще са с 45,2% по-голяма площ. Другите сгради се увеличават с 26,5%, а разгърнатата им площ - с 22,8 на сто.

В началото на годината е започнал строежът на 7 административни сгради и офиси с 4054 кв. м РЗП. Тук се отчита голям спад спрямо предходното тримесечие - съответно с 46,2 и 68,3%. Вече се строят и 576 други сгради с 347 418 кв. м РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в Пловдив - 168 жилищни и 60 други; в София - 142 жилищни и 14 други; в Бургас - 121 жилищни и 34 други; в София-област - 100 жилищни и 15 други; в Стара Загора - 50 жилищни и 69 други.