Откриха Конференцията за бъдещето на Европа

https://www.24chasa.bg/novini/article/9777862 www.24chasa.bg
Кадър и видео ЕП

Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа одобри днес Правилника за дейност, в който се определя съставът на пленарното заседание на Конференцията и начинът, по който то ще работи. Това съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

С текста, одобрен в Деня на Европа, ще бъдат допълнени правилата, определящи начина, по който платформата на Конференцията, гражданските панели и пленарните заседания могат да превърнат приоритетите, надеждите и опасенията на гражданите в конкретни препоръки за изпълнение. Той допълва вече приетите правила относно методите на работа на Изпълнителния съвет и тези, свързани с участието на гражданите.

Едновременно с това днес Европейският парламент в Страсбург е домакин на церемонията по откриване на Конференцията за бъдещето на Европа.

Гарантиране, че приносът на гражданите ще бъде взет под внимание

Пленарното заседание на Конференцията ще бъде съставено от 108 представители на националните парламенти, 108 членове на ЕП, 54 национални правителствени членове (по двама от всяка държава членка) и трима членове на Европейската комисия. 108 граждани ще участват в обсъждането на идеите на гражданите, произтичащи от гражданските панели и многоезичната цифрова платформа: 80 представители от европейските граждански панели, от които най-малко една трета ще бъдат на възраст под 25 години, и 27 от национални граждански панели или от прояви на Конференцията (по един на държава членка), както и председателят на Европейския младежки форум.

Ще вземат участие и 18 представители от Комитета на регионите, както и 18 от Европейския икономически и социален комитет, и още 8 представители на социалните партньори, и 8 на гражданското общество. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ще бъде канен при обсъждането на международната роля на ЕС. Могат да бъдат канени и представители на ключови заинтересовани страни. Пленарното заседание на Конференцията ще бъде балансирано в съотношението между мъже и жени.

Дискусиите ще бъдат структурирани тематично около препоръките на гражданските панели и информацията, събрана от многоезичната цифрова платформа. Платформата е единственото място, където ще се събира, анализира и публикува информация от всички свързани с Конференцията прояви. Своевременно пленарното заседание ще представи предложенията си на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и пълна прозрачност с пленарното заседание и публикуван на многоезичната цифрова платформа.

Окончателните резултати от Конференцията ще бъдат представени в доклад до съвместното председателство. Трите институции незабавно ще проучат възможните ефективни последващи действия по този доклад, като всяка от тях работи в своята сфера на компетентност и в съответствие с Договорите.

Съпредседателят на Изпълнителния съвет, представляващ Европейския парламент, Ги Верхофстат заяви: "Искаме да създадем реален тласък отдолу нагоре. Конференцията ще бъде много повече от упражнение по изслушване; тя ще бъде начин за действително участие на гражданите в очертаването на нашето общо европейско бъдеще. Основите са положени: цифрови и съвещателни демократични експерименти, които никога до сега не са били изпробвани на равнище ЕС. Ще гарантираме, че след това техните тревоги и предложения ще получат политически отговор. Това е нещо ново и вълнуващо, и започва днес."

От името на председателството на Съвета на ЕС португалският държавен секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш заяви: "От Порто до Страсбург, днес честваме Деня на Европа и началото на Конференцията за бъдещето на Европа, и думите на президента Марио Соареш идват на ум, когато през 1976 г. засвидетелства: "Преосмислянето на Европа и нейното бъдеще е постоянен дълг на всички европейци. Съвместно начинание, което трябва да бъде продължено със смирение, като се има предвид историческата значимост на общите ни цели."

Заместник-председателят на Комисията Дубравка Шуица, отговаряща за демокрацията и демографията, заяви: "Тази Конференция е безпрецедентно упражнение за ЕС. Създаваме пространство, в което гражданите могат да разискват наравно с избраните представители, за да очертаят бъдещето на Европа. Това никога не е било провеждано досега, но сме уверени, че то ще укрепи както нашия Европейски съюз, така и нашата представителна демокрация. Няма по-добра дата за честване на това от 9 май."

Скоро Изпълнителният съвет ще определи датата за първото пленарно заседание на Конференцията. Подготовката за гражданските панели е започнала, а броят на участниците и проявите на многоезичната цифрова платформа на Конференцията нараства. Конференцията се ангажира да предостави максимално пространство на младите хора и в този дух продължава подготовката за Европейското младежко събитие, организирано от Европейския парламент през октомври.