Министрите на туризма на ЕС обсъдиха проблемите в сектора

https://www.24chasa.bg/novini/article/9794789 www.24chasa.bg
На форум на високо ниво министрите на туризма на ЕС обсъдиха актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм и създаването на стратегическия „Дневен ред 2030/2050“, съобщиха от Министерството на туризма. Снимка: МТ

На форум на високо ниво министрите на туризма на ЕС обсъдиха актуалните проблеми и перспективи пред развитието на устойчив туризъм и създаването на стратегическия „Дневен ред 2030/2050“, съобщиха от Министерството на туризма.

Министър Стела Балтова очерта възстановяването на туристическия сектор като ключов приоритет, като изтъкна необходимостта от стимулиране на устойчивото развитие на туристическата екосистема чрез повишаване на уменията, зелен растеж и насърчаване на дигитализацията и иновациите. Подчертано беше значението на националните планове за възстановяване и устойчивост като фундаментален инструмент за постигане на конкурентоспособност и устойчивост на туризма.

Министър Балтова посочи като ключови стълбове на туризма зеления преход, дигиталната трансформация и мултидисциплинарната рамка, базирана на знания и умения, осигуряваща интегрирането на туризма в други свързани политики на ЕС. По отношение на устойчивите предизвикателства и възникналите проблеми, свързани с ликвидността на субекти в туристическия сектор, беше отправен призив за конкретни дейности за насърчаване на благоприятна среда за развитие на туристическия сектор, включително с подкрепата на финансови средства.

Друга критична точка за туризма, изтъкната от министър Балтова, е възстановяването на мобилността и свързаността, където прилагането на вътрешно съвместими инструменти като дигиталния зелен сертификат е считан за важен градивен елемент.

В рамките на Форума на високо ниво за устойчив туризъм, организиран от португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, министрите на туризма на ЕС обсъдиха предстоящите предизвикателства пред сектора на туризма и необходимостта от стратегически инструмент на ниво ЕС, който ще стимулира устойчивостта на туристическата екосистема и ще увеличи конкурентоспособността на дестинациите в Европейския съюз.

Във форума участваха г-н Педро Сиза Виейра, държавен министър, икономика и цифров преход, г-н Тиери Бретон, европейски комисар по единния пазар на ЕС, г-жа Елиса Ферейра, европейски комисар по сближаването и реформите и г-н Вирджиниус Синкевичюс, европейски комисар по околната среда, океаните и рибарството.

Министрите се обединиха около идеята да бъде създаден „Дневен ред на ЕС 2030/2050” въз основа на споделени приоритети, цели и действия, за да се стимулира зеленият и цифров преход на туристическата екосистема и да се увеличи нейната конкурентоспособност, устойчивост и издръжливост, като се фокусира върху ключови стратегически предизвикателства, като например:

- зелен преход на туристическата индустрия и дестинациите като интегрирана и холистична система, фокусирана върху устойчивия и отговорен туризъм;

- цифров преход на туристическата индустрия и дестинации, използвайки стойността на данните и всички налични цифрови инструменти;

- развиване на мултидисциплинарност, база от знания и необходими умения на туристическата индустрия и всички други заинтересовани страни, целящи услуги с добавена стойност, допринасящи за просперитета на местните общности;

- засилване на устойчивостта на туристическата индустрия в светлината на научените уроци по COVID-19, като същевременно се повишава глобалната конкурентоспособност;

- отразяване на туризма в по-широки политики на ЕС, като транспорт, здравеопазване, защита на потребителите, околна среда и култура.
Редица държави членки призоваха да се обърне специално внимание на малките и средните предприятия, заетостта, различните регионални и местни предизвикателства, островите и крайните региони, периферията на ЕС, икономическата и социалната роля на по-слабо развитите региони, туристическия натиск и други области, които са изправени пред специфични предизвикателства.

Основен извод от Форума на високо ниво за устойчив туризъм се явява необходимостта от интегриран подход към политиката в областта на туризма, с принос и подкрепа от индустрията и гражданското общество, с цел да се отговори на възможностите и да се поемат многостранните предизвикателства, пред които е изправен туристическият сектор.