3,5% от БВП на лизинг, бизнесът не пострада от кризата

https://www.24chasa.bg/novini/article/9801580 www.24chasa.bg
От началото на годината има увеличение и на покупката на автомобили на лизинг.

Само за три месеца са сключени нови договори за 14 млн. лева

Кризата, предизвикана от пандемията, не се е отразила значимо на лизинговите дружества, показват данните на БНБ за първото тримесечие на тази година. Ръстът на бизнеса им започна още от първия летен месец на миналата година.

Общо

вземанията на

дружества по

финансов и

оперативен

лизинг към

31 март са

4,4 млрд. лв.,

т.е. с малко над 100 млн. лв. повече спрямо март 2020 г., когато са били 4,3 млрд. лв. Отчетите на компаниите пред централната банка показват, че водещ остава финансовият лизинг. В края на първото тримесечие на тази година вземанията по него са за 4,1 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 1,6% и с 1,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. Това означава, че делът на финансовия лизинг e 95% и запазва нивото си спрямо края на март 2020 г. Сключените през първото тримесечие нови договори за финансов лизинг са за 485,7 млн. лв.

Няма промяна и в структурата на стоките, които българите пазаруват с разсрочено плащане. Първото място продължават да държат автомобилите - с 1,7 млрд. лв., ръст от 1,2% на годишна база и 1,9% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2020 г. и 40% от всички лизингови договори. Относителният им дял намалява от 32,4% в края на март 2020 г. до 31,1% в края на първото тримесечие на тази година.

В края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване са 957,5 млн. лв., като нарастват с 12,3% спрямо края на март 2020 г. и с 3% в сравнение с края на декември 2020 г. Относителният им дял се повишава от 20,9% в края на март 2020 г. до 23,1% в края на първото тримесечие на 2021 г.

Най-активен

ползвател на

лизингови стоки

остава бизнесът

- той е получил разсрочено стоки и услуги за 3,4 млрд. лв. Те нарастват с 1,2% спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. и с 1,3% спрямо края на декември 2020 г. Домакинствата дължат на лизингови дружества 704,8 млн. лева. Размерът им нараства с 3,4% на годишна база и с 2% в сравнение с края на декември 2020 г.

Предпочитани и от бизнеса, и от домакинствата остават краткосрочните лизинги -

вземанията с

матуритет над

1 до 5 г. са над

3,1 млрд. лв.,

като намаляват с 2,7% на годишна база, но растат с 2,1% спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Данните обаче показват леко намаление на дела им спрямо останалите - от 78,7% в края на март 2020 г. до 75,4% в края на първото тримесечие на 2021 г. В замяна на това растат вземанията с матуритет над 5 години е 827,1 млн. лв. – ръст от 27,9% на годишна база.

Към 31 март необслужваните вземания са 102,4 млн. лв. и намаляват с 24,1% спрямо края на март 2020 г. и с 8,4% в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Към същата дата пасивите на лизинговите дружества са 5,3 млрд. лв. при 5,1 млрд. лв. в края на март 2020 г. Те нарастват с 2,4% спрямо края на март 2020 г. и с 0,4% спрямо декември 2020 г. При тях основен дял заемат получените кредити, който въпреки лекото намаление остава 79,1% в края на март 2021 г., или 4,2 млрд. лв. Компаниите за лизинг са емитирали дългови ценни книжа за 5,3 млн. лв., което е с цели 45,1% по-малко в сравнение с края на март 2020 г., показва още статистиката на БНБ.