Ще проверяват всички кредити над 1 млн. лева, отпуснати от ББР (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9801827 www.24chasa.bg
Специална комисия ще проверява всички кредити над 1 млн. лв., отпуснати от ББР.

Икономическото министерство публикува списък от 8-те най-големи клиенти на трезора. Един от тях - “Параходство БМФ”, обяви, че от 10 години е клиент на банката в официална позиция

Всички кредити над 1 милион лева, които Българската банка за развитие е отпуснала, ще бъдат проверени.

От Министерството на икономиката обявиха, че до края на седмицата ще заработи комисия за прозрачност и контрол на публичните средства в държавната банка. Тя ще анализира съответствието на процедурите по отпускане на кредити от банката със специалния закон за нея и устава.

Проверката е станала възможна, след като министър Кирил Петков е сключил договор за дарение с търговската банка, която до този момент имаше 8 акции от ББР. Така държавата става едноличен собственик на капитала. Липсва официална информация за този акционер в ББР.

Министерството пусна на сайта си кои 8 компании от едрия бизнес са получили близо 1 млрд. лв. кредити от ББР. Над 140 млн. лв. са взели “Слънчев ден”, “Благоевград-БТ” и “Роудуей кънстракшън”. Със заеми от ББР за над 115 млн. лв. са “Маркет инвестмънт” и “Интернешънъл инвестмънтс” . С над 60 млн. лв. от банката са били финансирани “Параходство БМФ”, “Инса ойл” и “Транспект”.

От тези 8 дружества в понеделник своя позиция разпространи Параходство БМФ, което е клиент на ББР от 10 години.

“За този период ББР е финансирала не един и два проекта, като никога “Параходство БМФ-АД” не е изпадало в неизпълнение на договорните си задължения. Затова и “Параходство БМФ-АД” е търсен партньор не само от ББР, а и от други финансови институции, в т.ч. първокласни международни банки, финансиращи транспорта”, пише изпълнителният директор на компанията Александър Калчев. Той уточнява, че средствата от кредитите са за закупуване на търговски кораби на база представен бизнес проект, преценка на кредитен съвет на ББР в пълно съответствие с действащите правила и процедури.

“Всички кредити са били и са обезпечени с имущество на кредитополучателя, което надвишава търсеното съотношение между цената на закупения актив (кораб) и размера на финансирането”, пише още в позицията на БМФ.

От държавната ББР също в официално съобщение заявиха, че стриктно спазват законодателството в България и ЕС. Приоритетите в дейността на банката били съобразени с политиката на действащите правителства на България, както и с цел печалба като търговска банка, изпълнявайки основната ѝ функция за подкрепа на малки и средни предприятия.

ББР ще окаже пълно съдействие на Министерството на икономиката във връзка с предстоящата проверка. Оттам посочват още, че дейността им се осъществява под надзора на БНБ (виж карето вдясно).

Към края на март 2021 г. банката е била с най-висока капиталова адекватност в страната (38%) и е с присъден рейтинг от водещата агенция “Фич” на ниво ВВВ с положителна перспектива, който е равен на този на българската държава.

ББР не била бюджетно предприятие, но за конкретни цели се финансира от държавния бюджет (в т.ч. гаранционните програми във връзка с COVID-19), а отпускането на кредити се извършва преимуществено със собствен ресурс.

Надзорът на БНБ правел проверка всяка година

Надзорен преглед на Българската банка за развитие от БНБ е правен всяка година, става ясно от данни на централната банка. След надзорен преглед и оценка с решение на БНБ от 15 март 2019 г. на ББР е наложено допълнително изискване за базов собствен капитал в размер на 1,75% към рисково претеглените активи, или минимална обща капиталова адекватност от 9,75%. След надзорен преглед през 2020 г. е запазено капиталовото изискване от 2019 г.

Последната завършена надзорна инспекция на място в ББР е през 2017 г., уточняват от БНБ. През втората половина на 2019 г. започва друга инспекция на място. Тя обаче е спряна през 2020 г. заради COVID-19 и ограниченията за работа на място. Тази проверка е възобновена през 2021 г. и е в процес на приключване.

“Управлението на кредитния процес по отношение на конкретни експозиции и условията по тях е отговорност на мениджмънта и акционерите. Допълнителното изискване за базов собствен капитал отразява оценката на БНБ за бизнес модела, начина на управление и натрупването на рискове, специфични за кредитната институция”, посочват още от централната банка.