Доходите скачат с 6.9% през първото тримесечие, разходите - с 8.2% (Таблици)

https://www.24chasa.bg/novini/article/9803190 www.24chasa.bg

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1830 лв. и нараства с 6.9 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 година. Това съобщиха от Националния статистически институт.

Общият разход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1607 лв. и се увеличава с 8.2 на сто спрямо същото тримесечие на 2020 година.

Доходите скачат с 6.9% през първото тримесечие, разходите - с 8.2% (Таблици)

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55.2 на сто), следван от доходите от пенсии (31.3 на сто) и от самостоятелна заетост (5.5 на сто). Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3.3 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 3.6 процентни пункта.

Доходите скачат с 6.9% през първото тримесечие, разходите - с 8.2% (Таблици)

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28.4 на сто), следвани от разходите за жилище (19.5 на сто), данъци и социални осигуровки (13.6 на сто), и транспорт и съобщения (11.6 на сто).

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 2.6 процентни пункта.

Делът на разходите за жилище се увеличава с 2.1 процентни пункта, делът на разходите за облекло и обувки - с 0.9 процентни пункта, а делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0.8 процентни пункта.