Икономиката дръпна нагоре с 2,5%, но все още не може да излезе от кризата

https://www.24chasa.bg/novini/article/9804520 www.24chasa.bg
Данните на НСИ показват, че потреблението продължава да нараства.

Доходите продължават да нарастват дори в кризата, но с по-бавни темпове

Икономиката дръпна нагоре, но все още не може да излезе от кризата. Това показват данните на националната статистика, според които брутният вътрешен продукт (БВП) на страната през първото тримесечие на годината е нараснал с 2,5% спрямо края на 2020 г. Но на годишна база икономиката има спад от 1,8 на сто и още не може да се върне на нивата от преди кризата, предизвикана от пандемията.

Причина за икономическия ръст през първото тримесечие е увеличението на износа на стоки и услуги с 6,5% и на крайното потребление с 1,6%.

Според експресните оценки БВП достига 26,436 млрд. лв., а реализираната добавена стойност е 22,665 млрд. Най-голям дял в БВП има крайното потребление с 84,8%, което възлиза на 22,393 млрд. лв.

Дори на годишна база крайното потребление има ръст от 2,6%. Данните на НСИ показват обаче, че износът намалява с 6%, а вносът на стоки и услуги е нараснал с 0,6%.

Въпреки кризата продължава увеличението на доходите, макар и с по-бавни темпове. 1830 лева е общият среден доход на лице от домакинство през първото тримесечие на тази година. Сумата е с 6,9% по-голяма спрямо същия период на миналата година, показват данните на НСИ за доходите, разходите и потреблението на домакинствата. С най-висок дял остава доходът от работната заплата - 55,2%, следван от пенсиите с 31,3% и от самостоятелна заетост - 5,5%. Сравнено с данните от първото тримесечие на пандемичната 2020 г., относителният дял на доходите от заплата е намалял с 3,3 на сто, а от пенсии се е увеличил с 3,6%.

Този ръст се дължи основно на добавките от 50 лева за всеки пенсионер и вдигането на минималната пенсия от началото на тази година на 300 лева. Така доходите от този сегмент в домакинствата са увеличили с 21,2%, от 473 на 574 лева. Парите от социалните обезщетения и помощи са нарастнали с 15%, от 30 на 57 лв., тези от самостоятелна заетост - с 3,9%, от 96 на 100 лева. Най-малко е увеличението при доходите от заплати - с 0,9%, или с 9 лева, от 1002 на 1011 лева.

Разходите на домакинствата пък са се увеличили с 8,2% спрямо същия период на 2020 година, като с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки - 28,4%, следвани от разходите за поддръжка на жилището, които представляват 19,5%, данъците и социалните осигуровки са 13,6% и транспорт и съобщения - 11,6%.

Българите харчат повече пари за свободно време, развлечения и покупка на дрехи и обувки, показват още данните, според които перото за развлечения в разходите на домакинствата се е увеличило с 34,6% през последната година от 47 на 63 лева. За дрехи и обувки разходите са се увеличили с 52,1% от 35 на 53 лева, като това е и най-сериозното увеличеие.

Увеличило се е и потреблението на плодове, зеленчуци и месо, докато намаление има при потреблението хляб и тестени изделия, захар и кисело мляко.