Малкият бизнес не бърза да излиза на свободния пазар на ток

https://www.24chasa.bg/novini/article/9838984 www.24chasa.bg
В средата на миналата година парламентът гласува и малкият бизнес да е на свободния пазар на ток от 1 юли 2021 г.

Остават само 10 дни за избор на търговец, след това за тези, които не го направят, цените може да са по-високи

Остават точно 10 дни до срока, в който малките фирми трябва да подадат документи, за да излязат на свободния пазар. По закон от 1 юли те трябва да купуват ток от търговец. За да стане това, е необходимо до 10 юни да са подали документи за смяна на доставчика на електроенергия.

Ако до 1 юли фирмите не са избрали търговец на ток, те няма да останат без електроенергия, но ще я получават от така наречения доставчик от последна инстанция. Това са пак електроснабдителните дружества, но с цени, които по презумпция

би трябвало да

са по-високи

от пазарните

Допитване до ЧЕЗ, “Енерго-Про“” и ЕВН показва, че ресторанти, кафенета, офиси, павилиони и прочее малък бизнес не бързат да излязат на свободния пазар.

От 109 358 клиентите на “ЧЕЗ Електро България”, за които се отнася законовото изискване да излязат на свободния пазар на електроенергия от 1 юли, 75% все още са със служебен типов договор, или това са 82 282 потребители. До момента 27 076 небитови клиенти са преминали на свободен пазар, като са сключили договор с лицензиран търговец на електроенергия. От тях 20 327 са избрали отново “ЧЕЗ Електро” за свой търговец на свободния пазар.

При “Енерго-Про” от общо 67 000 фирми, който трябва да купуват ток на либерализирания пазар, 45 000 не са избрали търговец. Или това са 67,16% от всички малки компании.

При ЕВН небитовите потребители, които не са го направили, са 62 000. От компанията не съобщават колко трябва да излязат на свободния пазар, но според публикации това са 95 000.

“24 часа” попита Комисията за енергийно и водно регулиране за причината за бавния избор на нов доставчик на електроенергия. Оттам ни отговориха, че определено влияние за скоростта на този процес е оказала и пандемията от COVID-19.

„В процеса по смяна на доставчика следва и двете страни да са активни - търговците в преходния период, а с наближаването на крайния срок клиентите да станат по-активната страна. Още преди година, когато поправките в Закона за енергетиката, свързани с тези срокове, за бизнеса станаха факт, КЕВР проведе няколко семинара с фирмите с цел да събудим техния интерес, да им дадем повече разяснения за какво трябва да внимават, на какво трябва да държат, кога да сменят доставчика си. Тогава беше проявен определен интерес, но след октомври заради отлагателния период ситуацията замря и очевидно повечето дружества решиха да оставят това за последния момент, коментираха от регулатора.

И посочват още, че

смяната на

доставчика

в последния

възможен

момент може

да създаде

затруднения

в технически план. Макар и лесна, процедурата изисква спазването на определени стъпки и сериозен ресурс от страна на търговците, тъй като един трудно може да обслужи административно повече от 5000 смени на месец. Затова фирмите не трябва да чакат крайния срок, а да предприемат навреме действия.

Част от бизнеса мотивира липсата на избор на търговец с това, че при средна сметка от 30-40 лв. на месец не е притеснително, че ще минат при доставчик от последна инстанция, защото нямало да има драстично повишение. А има и малки бизнеси, които не знаят законовите промени и изискването да излязат на свободния пазар на ток. Фирмите, които имат по-високо потребление, отдавна са избрали доставчик, който да им предлага по-добри оферти, отколкото са цените на енергото.

Първоначално законът предвиждаше небитовите потребители да излязат на свободния пазар от 1 октомври миналата година. Това бе последната стъпка към либерализацията, като на регулиран пазар остават само битовите потребители. Очакванията бяха към търговците на електроенергия да преминат към 300 000 клиенти от малкия и средния бизнес. Законодателите обаче предвидиха гратисен период за този либерализиран пазар. Фирмите, които до 1 октомври 2020 г. не бяха избрали доставчик, останаха служебно чрез типов договор при електроснабдителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и “Енерго-Про”. За окончателния срок за избор на търговец законът закова датата 1 юли.

Освен че трябваше да дадат време на фирмите да се приспособят към пазара, депутатите възложиха на КЕВР да направи платформа за търговия с електроенергия, на която да се сравняват офертите на търговци и да се подават заявки за сключване на договори. На 1 януари платформата беше готова и на нея могат да избират свой търговец не само малките фирми, но и битовите потребители. Тя обаче явно не е особено популярна, тъй като към днешна дата на нея заявките за сключване на договори са 602, като се има предвид, че това число включва както битови, така и небитови потребители.

50 са

лицензираните

търговци

според списък, публикуван на сайта на КЕВР. От тях 35 са се регистрирали със свои оферти на платформата за смяна на доставчик на електроенергия. “24 часа” въведе в нея потребление на малък бизнес от 300 киловатчаса на месец в малък град на територията на “Електроразпределение Север”, за да види най-изгодните оферти. Излязоха 32 с цени между 0,14213 и 0,17460 лв. за киловатчас. Обикновено доставките на по-ниските цени не осигуряват балансираща енергия. Само две от офертите са под 0,15 лв. за квтч. 14 от предложенията на търговците са доставки на борсови цени, като таксата на търговеца е между 7,40 до 14 лв. на мегаватчас. Малко, но все пак има и оферти с условие за промяна на цената по време на действие на договора. Други оферти предлагат еднаква цена за всички часове на денонощието, покриват се и небаланси, има и предложения за дневна и нощна тарифа. Излизат и продукти за производители на слънчева и вятърна енергия.

През “ЧЕЗ Разпределение”, тъй като тази компания осигурява мрежовите услуги и електромера, избирахме също потребление от 300 киловатчаса. Оказа се, че излизат същите оферти. И в двата случая най-много са предложенията на търговците на ЧЕЗ, “Енерго-про” и ЕВН, като те оферират и с балансираща енергия.

Прегледът на офертите на търговците и на цените на доставчика от последна инстанция може би дава отговор и на бавното излизане на малкия бизнес на свободния пазар. До 1 юни т. нар. наказателна цена е под 0,15 лв. за мегаватчас и се оказва по-ниска от повечето от офертите на свободния пазар. От 1 юни обаче тя при “Енерго-Про” става 0,1559 лв., а при ЕВН е 0,15859 лв., ЧЕЗ все още не бяха оповестили промяна, последната е от април и тя е 0,14830 лв. В тези тарифи не е включена цената за задължение към обществото, която е - 0,02147 лв., както и цените на мрежовите услуги и ДДС.

Но дори и новите цени на доставчика от последна инстанция са по-ниски от пазарните. Това обаче едва ли ще остане така от 1 юли, тъй като досега не се налагаше санкция за фирмите, които не са на свободния пазар. Цените на този доставчик се определят по методика и формула на Комисията за енергийно и водно регулиране.

За какво да се внимава при избора на търговец:

1. Сключване на договор с фирма, която не притежава активен лиценз за продажба на електроенергия. Актуален регистър се поддържа на интернет страниците на ЕCO и на КЕВР.

2. Договор, който позволява на търговеца да променя цената едностранно.

3. Големи неустойки при предсрочно прекратяване.

4. Фалит или отнемане на лиценз на избрания доставчик - в този случай клиентът ще бъде прехвърлен служебно от мрежовия оператор към доставчик от последна инстанция, за да му бъде осигурена непрекъсната доставка в периода до сключване на договор с нов доставчик.

5. Нелоялни търговски практики за възпрепятстване на клиентите да изберат нов доставчик.

6. Избор на доставчик, който няма капацитет да обслужва голям брой клиенти и да съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.

7. Избор на доставчик, който няма клиентски центрове и телефонен център.

8. Избор на доставчик, който предоставя само един начин на плащане и кратки срокове за издължаване.

Стъпки за смяна на доставчика:

Смяната се инициира от титуляря на обекта или от упълномощено от него лице и се администрира от оператора, към чиято мрежа е присъединен магазинът, офисът, фризьорският салон или какъвто и да е друг обект.

Първият етап е сключване на комбиниран договор за покупко-продажба, мрежови услуги (достъп и пренос) и балансиране с избран доставчик на електроенергия.

При втория етап търговецът, с който е сключен договор, подава заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия между 1 и 10 число на месеца, предхождащ месеца на промяна. В заявлението се посочва конкретен тип стандартизиран профил, който да съответства на типа клиент и характера на потребление на електроенергия в неговия обект.

При първа смяна от регулирания пазар към свободния се сключват договори за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа с мрежовия оператор и за доставка на ток. Условие за извършване на смяната е клиентът да няма просрочени задължения към настоящия си доставчик.

Сменя се доставчикът на енергия, но не и операторът на електроразпределителната мрежа, към която са присъединени обектите. Той е естествен монополист и затова цените му са регулирани.