Mеждународна конференция „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите хора"

https://www.24chasa.bg/novini/article/9840658 www.24chasa.bg

Как изкуственият интелект променя нашата кариерна ориентация и предизвикателствата към кариерното консултиране - международна конференция „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите хора"

Изкуственият интелект променя не само пазара на труда, но и процесът на професионална реализация. Форматирането на информацията при търсене, технологиите за нейното предлагане и насочване (таргетиране), както и анализите на поведението на потребителите са свързани до голяма степен с технологиите на изкуствения интелект. Този феномен изисква допълнителна квалификация на кариерните консултанти и добра медийна грамотност на всички, които ползват онлайн информация.

Международната конференция „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите хора" се проведе в залите на в Националния студентски дом на 28.05.2021. Тя се организира от Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/ и партньори от три европейски страни в рамките на международния проект Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development (DigiAI) по програма Еразъм+. Проектът има за цел да предостави иновативни обучителни материали и ресурси за кариерните и педагогически консултанти, които да им помогнат при процесa на консултиране на младежи и студенти в дигиталната ера на изкуствения интелект. На конференцията бяха представени иновативни продукти и методи в областта, продукти на проекта DigiAI, като онлайн обучителна система за кариерни и педагогически консултанти, образователни филми, Рамка с компетентности, онлайн система за оценяване, базирана на ECVET, както и възможности за тяхното практическо приложение. Конференцията се проведе присъствено при спазване на противоепидемичните мерки и даде възможност за обмяна на мнения и развитие на партньорствата в областта на кариерното консултиране и изкуствения интелект. В допълнение към присъствените презентации имаше и онлайн включвания на експерти.

Кариерното консултиране е един от секторите, който се влияе изключително много от новите тенденции и нововъведенията в дигиталния свят. Всичко от онлайн самоориентирането, дигитализацията, изкуствения интелект до криптовалутите и блокчейн технологиите, въздействат и допринасят за динамичността и променливата природа на пазара на труда, а съответно и на кариерното консултиране. Теми като дигитално-медийната грамотност, изкуствения интелект, проблемите свързани с преинформирането и дигиталното натоварване, фалшивите новини, професиите и уменията на бъдещето както и много други, бяха обсъдени от участниците

Международната конференция „Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите хора" беше открита от проф. Генка Петрова-Ташкова - Заместник-министър на образованието и науката, Михаил Балабанов - Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), изпълнителна агенция на програма Еразъм+ в България, Христиан Даскалов – директор на Национален студентски дом и Росен Петков- председател на СОКИ. Поздравителен адрес беше поднесен от г-н Драгомир Николов, Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Представителите на държавните институции подчертаха стратегическата важност на правилната кариерна ориентация на младите хора в условията на динамично променящия се пазар и значението на технологиите в условията на настоящата ситуация.

В началото на конференцията Росен Петков и Боряна Савова от Студентското общество за компютърно изкуство (СОКИ) представиха проекта DigiAI (Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development) като разказаха за неговата основна идея и продукти. СОКИ поддържа и развива „Ресурсния център за кариерно консултиране и професионално развитие“ към Национален студентски дом. Проектът DigiAI създава безплатни и достъпни онлайн обучителни ресурси за кариерни консултанти от студентските и младежки кариерни центрове и педагогически консултанти от училищата. Изкуственият интелект играе все по-голяма роля при структуриране на информацията в процеса на търсене на работа, в процеса на даване на съвети и предложения, при появата на нови професии и отмирането на някои стари. Матей Клукан, представител на Чешкия университет за природни науки в Прага, разказа за опасностите от дигиталното пренатоварване на хората и как по-добре да се справяме с информацията, която ни натоварва всеки ден. Заедно с него, кратко онлайн включване направи и Габриела Симсова от Coca-Cola Hellenic, от Чехия, която дискутира нуждата от новите технологии в управлението на човешки ресурси. След това Едита Рабизайте от Младежки кариерен център в Каунас, Литва, показа на участниците някои от рисковете на фалшивите новини онлайн и системи за откриване на реална информация за кариерно развитие, а заедно с нея направи онлайн включване от Литва и Рената Зуковска, която наблегна на ролята на кариерния консултант в дигиталната ера. Огромното количество информация в Интернет предполага и висока степен на медийна грамотност и способности за критично мислене. Боян Блажев и Сандра Блажева от Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, представиха на участниците интересни аспекти на от новостите в света на дигиталното изкуство и свързаните с това нови професии, които предоставят нови перспективи за развитие в бъдеще. Бояна Боянова от Професионална гимназия по туризъм – Хасково, дискутира способността за поръчване на стоки и услуги по интернет, както и за възможностите за предприемачество благодарение на новите технологии. Уменията от нов тип в света на дигиталните технологии бяха презентирани от Данаила Илиева, представител на NextGen Career Trainings. Светослав Димов от Национален студентски информационен и кариерен център представи на участниците Изкуственият Интелект (ИИ) и структура на предоставяната информация. Себнем Ийоздемир от MEKSA, Турция разказа за отмирането на някои професии и стартирането на нови във връзка с изкуствения интелект, онлайн включване направи и експерта Таха Зерен. Мими Виденова от Център за информационно осигуряване на образованието към МОН разказа за етичните аспекти на изкуствения интелект и за „Бялата книга за изкуствения интелект“, издадена от Европейската комисия. Презентациите завършиха с представянето на проекта ECoVEM и изследването за необходимостта от специфични знания, умения и обучение в областта на микроелектрониката, както и професиите в тази област.

Продуктите на проекта DigiAI, реализиран със съдействието на програма Еразъм+, са достъпни безплатно онлайн на digiai.eu . Те са насочени предимно към кариерни консултанти от студентски и младежки кариерни центрове, към педагогически консултанти в училищата, към ръководители на организации, които работят в сферата на кариерното ориентиране, но могат да бъдат полезни на всички, които се интересуват как новите дигитални технологии и изкуственият интелект влияят на процеса на търсене на работа.