Фонд "Земеделие" преведе над 2 млн.лв. за определени райони

https://www.24chasa.bg/novini/article/9840848 www.24chasa.bg
Държавен фонд "Земеделие" СНИМКА: МЗХГ

Държавен фонд "Земеделие" преведе 2 074 987 лева по сметките на 3 236 кандидати по мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020.

Това е окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2020 г., като то е извършено след актуализирането на слой "Площи, допустими за подпомагане" на базата на подадените възражения през месец декември 2020, информират от фонд "Земеделие".

Изплатените средства за подмярка 13.1 НР 1 - "Компенсационни плащания в планински райони" са в размер на 1 755 053.45 лв. По подмярка 13.2 (НР2 - "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения") са разплатени 300 025,81 лв., a по подмярка 13.3 (НР3 - "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения") - 19 907,82 лв.

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от ПРСР 2014-2020 г., уточняват от ДФЗ.