Крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани е 11 юни

https://www.24chasa.bg/novini/article/9870868 www.24chasa.bg

До 11 юни включително земеделските стопани могат да извършат своята пререгистрация, информират от Министерство на земеделието, храните и горите.

Крайният срок е регламентиран в наредба от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Той е обвързан нормативно с крайния срок за подаване и на заявленията за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, който тази година изтича в петък, 11 юни 2021 г.

След този срок системата се затваря автоматично и няма нито нормативна, нито техническа възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани.

След тази дата в Регистъра на земеделските стопани се въвеждат единствено нови регистрации. При тяхното извършване е необходимо заверените документи за регистрация от общинска служба по земеделие да бъдат представени лично в съответната областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице.