Социалните служители ще работят по Етичен кодекс

https://www.24chasa.bg/novini/article/9875152 www.24chasa.bg
Гълъб Донев

Етичен кодекс на служителите, предоставящи социални услуги, утвърди служебният социален министър Гълъб Донев.

Документът има за цел да регулира отношенията между институциите и организациите, предоставящи социални услуги, и техните потребители. Спазване на законите, зачитане на достойнството и правата на хората, ползващи социални услуги, професионализъм и добросъвестност са основните норми за поведение, които гарантират високото качество на подкрепата за хора в уязвимо положение, обясняват от социалното министерство.

Да изпълняват отговорно целите и мисията на социалната услуга, да проявяват уважение, да се отнасят отговорно и с разбиране към всеки отделен случай, да спазват изискванията за дискретност и конфиденциалност са сред изискванията към поведението на социалните работници при изпълнението на професионалните им задължения. Кодексът отхвърля проявите на насилие във всичките му форми, както и действия, които нарушават или ограничават правата на потребителите на социални услуги.

Създаването и утвърждаването на кодекса е регламентирано в Закона за социалните услуги. Всички доставчици на социални услуги, служителите, доброволците и стажантите в тях са длъжни да спазват разписаните в него норми за етично поведение.