Пускат гинеколози да правят сърдечни операции

https://www.24chasa.bg/novini/article/9875281 www.24chasa.bg
Промените допускат в операционните да влизат и лекари, които не са хирурзи.

Откровено лобистка поправка в Наредбата за основните изисквания към лечебните заведения. Така всякакви частни болници ще могат да отчитат коремни и сърдечни операции, без изобщо да имат хирурзи на щат

Болниците вече няма да имат нива на компетентност, като отпадат изискванията за извършване на дадена дейност само при определен брой лекари и сестри. Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Предложенията за промени са качени на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров на практика позволява на всички болници да работят всичко, без оглед на качеството и изобщо на някаква компетентност.

Например във всички медицински стандарти императивното двама, трима или четирима лекари със специалност се заменя с витиеватото: “Общият брой на лекарите, в това число на лекарите-специалисти по съответната специалност, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност.”

Колко да са сестрите, също не е указано, или колкото – толкова. Точното изречение гласи: “Брой специалисти по здравни грижи – трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество.”

Например за отделенията по хирургия също е записано, че може да работят и лекари с други специалности, което ще рече, че ако в малка общинска болница няма кардиохирург на пълен щат, но има гинеколог, то и там могат да се правят сърдечни операции. Стандартът по кардиохирургия пък се променя така, че дори и само с един лекар със специалност всяка болница ще може да извършва сложни операции, каквито в момента у нас се правят само в кардиохирургиите с трето ниво на компетентност.

Целта на поправката е частни и общински болници да могат да отчитат високоспециализирани дейности, каквито в момента се извършват само в университетските болници. Това ще доведе до безогледен “медицински туризъм”. Специалисти ще ходят навсякъде и ще извършват “на тетрадка” всякакви високорискови процедури.

Примерно болницата във Видин ще прави сърдечни операции, без изобщо да е осигурена с подходящо оборудване и без да има нужния брой специалисти - не само звезда хирург, но и достатъчно на брой кардиолози, реаниматори, специалисти по образна диагностика, операционни сестри и при което представлява огромен риск за здравето на пациентите и е голяма предпоставка за злоупотреби с фиктивни дейности. Досегашният режим за оценка на нивата на компетентността на болниците парираше безогледното отчитане на скъпоплатени процедури само там, където наистина се извършват.

Сред медицинските ръководства на различни болници и сдружения обаче има и други мнения. Според тях медицинските стандарти трябва да гарантират качество, а не количество. Освен това са категорични, че нито един ръководител на лечебно заведение не би допуснал дадена медицинска дейност да се извършва от некомпетентно за нея лице.

Промените ще допринесат още и за спиране на нередни практики като тази болници да сключват договори с лекари само за да достигнат нужния брой за извършване на дадена дейност.

Ще позволят и на всеки управител на лечебно заведение сам да преценява необходимия брой специалисти, от които има нужда, за да извършва дадена дейност на съответното ниво. У нас нивата на компетентност за прилаганата медицинска помощ са три, като третото е най-високото и то се поддържа от големите държавни (университетски и областни) и частни болници.

Така дадена дейност ще може да се извършва и когато в болницата има назначени няколко лекари на половин щат например, което в момента от касата не се отчита по никакъв начин. Критерий за нея са назначените на пълен щат.

Болниците в България са разделени в три нива на компетентност според сложността на лечението, което осигуряват, обезпечеността с медицински кадри и апаратура. Третото ниво е най-високо и в него попадат големи държавни университетски и областни болници, както и най-големите частни. Второ и първо ниво са по-малките държавни, общински и частни болници.

Именно тях биха облекчили промените.

По-високото ниво на компетентност дава на болницата да извършва по-сложни манипулации и съответно да получава повече пари от НЗОК, съответно трябва да отговаря и на по-високи стандарти. Ако няма достатъчно специалисти или апаратура, болницата може да загуби договора си с касата и финансирането от нея по конкретна дейност.

В последните години това е често срещано в общинските болници.